BİLİM ve KÜLTÜRDÜNYATOPLUM

Eğitim ve geliri artan Kürtler Kürtçe konuşmuyor

Deutsche Welle Türkçe- Yapılan bir araştırmaya göre gelir ve eğitim düzeyi artan Kürtler, anadilini kullanmaktan vazgeçiyor. Sosyolog Bülent Küçük’e göre “Kürtler orta sınıflaştıkça üst kimlik olan Türklere benzemeye çalışıyor.”

Doğu ve Güneydoğu’da yapılan bir saha araştırması, gelir ve eğitim seviyesi arttıkça anadil Kürtçe’nin kullanımında azalma olduğunu gözler önüne seriyor.

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Adıyaman, Tunceli, Kars ve Iğdır gibi 16 il ve bu illere bağlı 49 ilçede beş bin 600 kişiyle yüz yüze görüşerek bir araştırma yaptı.

7-12 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılan araştırmaya katılanların yüzde 51,7’si kadın, yüzde 48,3’ü erkek katılımcıdan oluşuyor. Yarısından fazlası 18-24 ve 25-34 yaş aralığında olan katılımcıların yüzde 65,8’inin gelir getiren hiçbir işte çalışmadığı belirtiliyor. Yüzde 53,5’inin geliriyse iki bin lira ve altında.

Katılımcıların yüzde 78,7’si etnik kimliğini ‘Kürt’ olarak tanımlarken, yüzde 13,9’u “Türk”, yüzde 4,6’sı ise “Arap” olduğunu söylüyor.

Yüzde 78,7’lik Kürt katılımcıların arasında evde Kürtçe konuşanların oranıysa yüzde 69,4. Anadili Kürtçe’yi sokakta kullananlar ise 59,4’te kalıyor. Resmi kurumlarda Kürtçe konuşarak hizmet alan yurttaşların oranıysa yüzde 11.

Rapor aynı zamanda Kürtçe anadil kullanımı ile gelir ve eğitim düzeyi arasında da bir karşılaştırma yapıyor. Buna göre okur-yazar olmayanların yüzde 76’sı hane içerisinde Kürtçe konuşuyor. Üniversite ya da yüksekokul mezunlarınınsa yalnızca yüzde 61’i evde ailesiyle Kürtçe iletişim kuruyor.

Raporun ortaya çıkardığı sonuca göre Kürt yurttaşlar, eğitim ve gelir düzeyi arttıkça, anadilleri Kürtçe’yi kullanmaktan da vazgeçiyor.

Daha fazlasını göster
Back to top button