ANAERMENİ SOYKIRIMI

Litvanya’nın ‘19min’ web sayfasında Ermeni Soykırımı konulu bir makale yer aldı

Litvanya’nın ‘15min’ web sayfasında “Ermeni Soykırımı. 105 sene önce bu trajediye ne gibi tarihi olaylar sebep oldu?” başlıklı bir makale yayımladı. Makalede şu ifadeler yer aldı: “1915, Ermeni halkının kanıyla çizilmiştir. Bu tarihte Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeni Soykırımı başladı. Bu jenosit nedeniyle 1 buçuk milyon Ermeni katledildi. Tarihçilere göre Ermeni Soykırımı, yeni tarihin ilk jenosidi olmuştur.
1894-1896 yılları arasında işlenen katliamlar neticesinde 200 bini aşkın Ermeni hayatını kaybetti. Bu katliamlar başlangıç oldu. Türkler tarafından gerçekleştirilmiş olan Ermeni Soykırımı’nın nedenleri ise şunlardı: 20’inci yüzyılın başında Osmanlı Devleti, zor bir dönemden geçiyordu. Osmanlı İmparatorluğu, topraklarını kaybediyordu. İmparatorluğ’un siyasi hayatının durumu da iyi değildi. 1908 yılında İttihat ve Terakki Komitesi tarafından gerçekleştirilmiş olan inkılap sonucunda Padişah tahttan indirildi. Ermeniler de İttihatçıların devrimini selamladı zira Jöntürkler gayrimüslimlere eşitlik vaat ediyordu. Ancak daha sonra İttihat ve Terakki Partisi üyeleri aşırı millyetçiliği seçti. Balkan Savaşları’nda uğradıkları yenilgiden sonra Cemal, Enver ve Talat Paşalar gayrimüslimleri ve özellikle de Ermenileri Türkleştirme kararı aldı. Birinci Dünya Savaşı başladığında durum daha da kötüleşti. Osmanlı yöneticileri’nin nefret söylemleri Ermeni Jenosidi’ne giden ilk adımlar oldu. Ermeniler Osmanlı İmparatorluğu’nun güvenliği için tehdit olarak tanıtılıyordu. 1915 yılının 23 Nisan’ını 24 Nisanı’na bağlayan gece- ki Kırmızı Pazar ismiyle anılır- Osmanlı hükümeti 250 Ermeni entelektüeli hapsetti sonra da hepsini öldürdü.
Ermeni halkı, Suriye çöllerine doğru ölüm yolculuklarından geçmek zorunda kaldı. Ermeniler katliamlara, açlığa ve tecavüzlere maruz kalıyordu. Ermeni kadın ve kızları köle olarak satılıyordu. Osmanlı’da Birinci Dünya Harbi yıllarında bunlardan daha dehşetli suçlar da işlendi. Savaş bitince Osmanlı’nın Ermeni ahalisinin % 90’ı kayboldu. Ermenilerin büyük kısmı öldürüldü.
İzsiz olarak kaybolan Ermenilerin mal ile mülkleri Müslüman muhacirlere verildi. Sözde “kurtarılmış” Ermeni kadınlar ise Müslümanlaştırıldı. Yetim kalan binlerce Ermeni çocuk, ülkedışına götürüldü.
Bugün Ermeni diasporasının çeşitli cemaatleri, dünya tarafından Ermeni Soykırımı’nın tanınmasını bekliyorlar. Şimdiye kadar yaklaşık 30 ülke Ermeni Jenosidi’ni tanımıştır. Maalesef Türkiye’nin, en azından şimdi Ermeni Soykırımı’nı tanıma niyeti yoktur.

Daha fazlasını göster
Back to top button