ANASİYASET

Bölgedeki istikrarsızlık Ermenistan’ın çıkarına değildir

Türkiye’nin bu politikası, bölgede istikrarsızlığa neden olabilir, bu ise Ermenistan’ın çıkarlarıyla bağdaşmamaktadır.

Tavuş’taki sınır gerilimi, Ermenistan’ın dış politika vektöründe ne değiştirdi?

Siyaset bilimcisi Arman Grigoryan, “Araçin Lratvakan” ile yaptığı görüşmede, Ermenistan’ın dış politikasında hiçbir köklü değişikliğin olmadığını, ancak Tavuş olayının yeni bir durum yaratmış olduğunu belirtmektedir. “Türkiye’nin Tavuş olaylarından sonraki dönemdeki saldırganlığı endişe vericidir. Bir bakıma yeni bir fenomen. Sorunu, Ermenistan’ın dış politika vektörünün değişiminden ziyade burada görmekteyim”,- diyerek şöyle devam etmiştir, “Ermenistan’ın dış politikasında, Misk Grubu’ndan ayrılma veya radikal bir değişiklik gibi bir açıklama duymadım”. Siyaset bilimcisine göre, Türkiye’nin saldırganlığının Ermenistan için bazı fırsatlar yaratmış olduğu düşüncesi fazla iyimserdir. Arman Grigoryan’a göre, Türkiye son zamanlarda çeşitli açılardan eleştirilerle karşı karşıya olan yüksek riskli bir dış politika benimsemiş olup, Türkiye’nin bu politikası, bölgede istikrarsızlığa neden olabilir, bunun ise Ermenistan’ın çıkarlarıyla bağdaşmamakta olduğunu belirtip, Türkiye’nin sorumsuz saldırganlık göstermiş olduğu ve Erdoğan’ın da İslam dünyasının halifesi rolünü üstlenmeye çalıştığını da sözlerine eklemiştir.

Daha fazlasını göster
Back to top button
Close