ANASİYASET

Yeni sistemde olmak sadece Ermenistan ile mümkündür

Sadece Ermenistan ile mümkündür. ABD Bakü ve Ankara’ya umut vermiyor

“Azerbaycan propagandası açık bir coşkuyla ABD ekonomisinde yüzde 30’luk bir düşüş yaşadığını kaydetmektedir. Azeri propagandasının kötü gizlenmiş coşkusu, ülkedeki iç sorunları daha da kötüleştiren ABD’deki “kara ayaklanmaya” da dikkat çekmektedir”,- diye yorumlamaktadır Hakob Badalyan.

“Azerbaycan’ın coşkusu oldukça anlaşılırdır. Azerbaycan, nedenlerinin dünya ekonomisi ve dünya politikası alanlarıyla ilgili olduğu Amerikan politikasının “devalüasyon çizgisinde” kendini bulmaktadır. Uzak Doğu’ya bir yol ve Hazar Havzası’ndan Avrupa’ya bir rota olarak kabul edilen Azerbaycan, her iki açıdan da ABD için gündemden düşmek üzeredir.

Bu durum, ABD Başkanı ve Dışişleri Bakanı’nın Azerbaycan makamlarına şu veya bu vesileyle yolladığı tebrik metinlerinin içeriğinde hayli belirgindir. Memnuniyetsizliğini daha siyasi bir düzeyde ifade eden Türkiye de ABD’den memnun değildir. Özellikle, ülkenin Savunma Bakanı kısa bir süre önce, ABD’nin, Kafkasya’nın kaderiyle ilgili Türkiye’nin önemini fark etmesi gerektiğini belirtirken.

Bu durum, Ankara’nın, Washington’un stratejisinde Türkiye’nin öneminde bir düşüş gördüğü anlamına gelmektedir. Gerçi bu durum Ankara’nın haricinde ve daha önce de görülmekteydi. Ancak Tavuş olaylarından sonra Azerbaycan ve Türkiye, ABD’nin ilgisinin eksikliğinden açıkça şikâyet etmeye başladılar.

Bunun nedeni muhtemelen bir dönüşüm olmasıdır, Tavuş yerel bir çatışma olmakla birlikte, buradan yeni bir bölgesel askeri-siyasi durum oluşmaktadır. İşte bu noktada, ABD’nin konumu oldukça spesifik ve somuttur. Tavuş’taki Azerbaycan provokasyonundan beş gün önce, 7 Temmuzda, ABD’nin Ermenistan Büyükelçisi Lynn Tracey Ermenistan Savunma Bakanı’nın ve üç gün sonra Yüksek Teknoloji Sanayi Bakanı’nın yani fiili olarak askeri sanayi bakanı Arşakyan’ın konuğu oldu. Bu arada Tavuş, Ermeni ordusu ve askeri endüstrisinin ortak bir zaferiydi.

Tavuş çatışmalarından birkaç gün sonra, Ermenistan’daki ABD askeri ataşesi, Ermeni ordusunun asker alımını izlemek için merkezi askerlik şubesini ziyaret etmesi, fiili olarak bu ordunun Tavuş başarısının kabulüydü. İki gün sonra ataşe ve büyükelçi Genelkurmay Başkanlığı’nda Genelkurmay Başkanı General Gasparyan ile bir görüşme gerçekleştirmekteydi.

31 Temmuz’da ABD Büyükelçisinin katılımıyla, internet üzerinden Ermenistan-ABD Parlamento Dostluk Grubu ile ABD Kongresi Ermeni Komitesi arasında bir mutabakat zaptı imzalanmıştır. Bakü ve Azerbaycan, sorunun kesinlikle sempati ve antipati konusu olmayıp, strateji konusu olduğunu anlamaktadır, Bir asır öncesinin aksine, günümüzde ABD’nin yeni bölgesel güvenlik sisteminin kristalleşme sürecinin dışında bırakılabileceğinin ve Rusya ile yapılan “çağın gerisinde kalmış” antlaşmalara hayat vermenin mümkün olmayacağını Washington hayli net bir şekilde göstermektedir. Bu yeni sistemde olmak ise, sadece Ermenistan ile mümkündür, çünkü Ermenistan bu yeni sistemin mimarı ve eksenidir”.

Daha fazlasını göster
Back to top button