ANASİYASET

Azerbaycan yerine Türkiye mi karar veriyor?

Azerbaycan’ın yerine Türkiye karar veriyor

Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve askeri birliklerin komutanlarından oluşan Türk askeri liderliği 12 Ağustos’ta Azerbaycan’a geldi.

29 Temmuz’da Nahçıvan dâhil olmak üzere hemen-hemen tüm Azerbaycan sathında başlayan ve 10 Ağustos’ta bitmesi beklenen, ancak muhtemelen Türk heyetinin gelişiyle uzatılan Türkiye-Azerbaycan askeri tatbikatını takip edecekler.

Bu ise, Ankara’nın tatbikatta Türk askeri liderliğinin hazır bulunmasına büyük önem verdiğini kanıtlıyor.

Elbette burada başka bir soru ortaya çıkıyor: Askeri tatbikat neden bu anlamda uzatıldı ve Türk askeri liderliğinin ziyaretini içerecek şekilde önceden planlanmadı?

Bu, tabiri caizse, hazırlıksız bir değişim izlenimi ile bölgesel entrikayı yoğunlaştırmak ve böylece verilmek istenen mesaja daha fazla dikkat çekmek için önceden hazırlanmış bir plan mıydı, yoksa bu süreçte gerçekten ziyaret gereği ortaya çıktı ve bu yüzden tatbikat uzatıldı mı?

Bu durumda, tatbikatta Türk askeri liderliği düzeyinde tatbikata katılma ihtiyacı doğuracak ne oldu?

Ermenistan Savunma Bakanlığı, bu duruma atıfta bulunarak, askeri tatbikatın genişletilmesinin endişe verici bir yanının olmadığını, ancak tatbikatın bir mesajı olarak Türk askeri liderliğinin katılımının endişe konusu olduğuna dikkat çekti.

Diğer bir deyişle Ermeni tarafı, bu durumun tatbikatın mesajını değiştirdiğini ifade etti.

Genel olarak bu, Türkiye’nin Azerbaycan’ın diğer eylemlerinin sorumluluğunu üstlendiği anlamına gelir.

Yeni atanan ve diplomat olmayan Azerbaycan Dışişleri Bakanı’nı Ankara’da kabul eden Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara’nın Dağlık Karabağ sorununun her türlü çözümü konusunda Azerbaycan’a destek vereceğini söyledi.

Bir yandan “askeri çözüm” durumunda dahi Ankara’nın, Tavuş’taki olayların arka planında belirtildiği üzere Bakü’nün yanında olması kışkırtıcılık anlamına gelmektedir, diğer yandan ise Bakü ne karar verirse versin diyerek, sorumluluğu Bakü’ye bırakması dikkat çekicidir.

Ankara Bakü’yü kışkırtıyor mu, yoksa Türkiye’de ikili bir yaklaşım mı var? Dışişleri Bakanlığı tarafından, Azerbaycan’ın sorumluluğunu üstlenmekten Ankara’nın kaçındığı, tam tersine askeri liderliğin ise, Türkiye’nin Azerbaycan’ın yerine karar verici olduğunu göstermeye çalıştığı iki yaklaşım mücadelesi mi var?

Daha fazlasını göster
Back to top button