ANASİYASET

Azerbaycan artık yok. Ermenistan buna hazır mı?

Tavuş’taki askeri operasyonların ardından Türkiye, Azerbaycan adlı bir oluşumun kuruluşunu hızlandırdı. Ordunun birleşmesinden ve Nahçıvan’ın ele geçirilmesinden sonra Türkiye, Bakü’nün varlıklarını, özellikle de enerji sektörünü özelleştirecek. Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri de aralarında olabilir ve bu üç ülke Bakü’nün yeni siyasi konseptinde kilit ortaklar ilan edildi. Rusya, Bakü için sorun yaratmaması gereken bir komşu olarak bu konseptte.

Böylelikle bölgede yepyeni bir durum yaratılmış, yüz yıllık Rus-Türk anlaşmaları fiilen işlevini yitirmiş ve Rusya’nın “Azerbaycan’ın Sovyetleşmesi” politikası başarısız olmuştur. Sırasıyla Ermenistan, otuz yıldır ilkelliği ve karmaşıklığıyla ulusal düşünceyi felce uğrattığı ve ciddi bir gerçek siyaset rejimine geçtiği “Azerbaycan ile çatışmanın” rahat durumundan yeni zorluklar ve fırsatlarla karşı karşıyadır. Diğer bir deyişle Ermenistan artık, Ermenistan’ın güç merkezlerinin uzlaştığı dünyadaki jeopolitik rolünün daha anlamlı olduğu Türkiye ile uğraşıyor.

Ermenistan, Ermeni siyasi sınıfı, dünyadaki ulusal siyasi çevreler buna hazır mı? “Azerbaycan’ın Sovyetleşmesinin” başarısızlığı sadece Rusya’nın sorunu değildi, sadece Büyük Ortadoğu’nun sınırlarını yeniden şekillendirmeye mahkum olan Ermeni ordusunun sorunu değildi. Şimdi mesele “Türkiye’nin Sovyetleşmesi” meselesi ve burada Ermenistan’ın yeni dünya düzenindeki rolü ve geleceği kararlaştırılacak.

Daha fazlasını göster
Back to top button