ANASİYASET

Bölgesel çatışmaların güç kullanarak çözümü yoktur

Tonoyan: Bölgesel çatışmalar uluslararası güvenliği etkiliyor ․

ŞİÖ, BDT ve KGAÖ üye devletleri arasındaki uluslararası temasların tarihinde, savunma bakanları arasında ilk kez böylesine büyük ölçekli bir toplantı gerçekleştirildi. Davit Tonoyan kilit konular hakkında konuşma fırsatını kaçırmadı.

Bölgesel çatışmaların güç kullanarak çözümü yoktur, ne askeri söylem ne de çatışmaya yeni devletleri dâhil etme girişimleri Ermenistan için kabul edilebilir değildir.

Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan, bugün Moskova’da düzenlenen ŞİÖ, BDT ve KGAÖ savunma bakanlarının ortak oturumunda böyle bir açıklama yaptı. Konuşması Savunma Bakanlığı sözcüsü Şuşan Stepanyan tarafından yayınlandı.

Tonoyan, savaş çağrılarının devamı niteliğindeki her olaydan sonra benzer bir siyaset izleyen güçlerin, bu yaklaşımın etkili olmadığına ve istenen sonucu vermediğine tekrar-tekrar ikna olduklarını vurguladı.

Tonoyan, “Rusya’nın bölgedeki varlığının yanı sıra Ermenistan ile Rusya arasındaki askeri-siyasi işbirliğinin güçlendirilmesi, bölgesel istikrar ve güvenliğe katkıda bulunabilecek potansiyel bir caydırıcıdır”,- dedi.

Ona göre, devletlerarası ilişkilerde yaşanan gerginlik, yaşanan tırmanmalar, etnik ve dini temelde yaşanan iç krizler nedeniyle çatışma bölgelerinin genişlemesi hakkında herkes endişeyle konuşmaktadır.

“Aynı zamanda, dünyamız birbirine daha bağlı hale geldi.

Şu veya bu bölgedeki herhangi bir istikrarsızlık, tüm dünya için olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Başka bir deyişle, günümüz koşullarında, kurulu küresel güvenlik sisteminin dışında, bölgesel güvenliği “kendi kendine” sağlamak imkânsızdır.

Herhangi bir bölgesel çatışmanın tırmanması, genel olarak uluslararası güvenlik üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.

Bu yalnızca askeri-siyasi meselelerde değil, aynı zamanda pek çok ülkenin deneyiminin gösterdiği gibi, ortak bir güvenlik sorununa dönüşen salgınla da ilgilidir”,- dedi bakan.

Tonoyan’a göre, uluslararası toplumun temel görevi, bölgesel jeopolitik emelleri zorlayarak yeni istikrarsızlık yuvaları yaratmaya dayanan kalıcı bir barış inşa etmektir.

Bu ise, ancak tüm tarafların üstlendikleri tüm uluslararası yükümlülükleri bilinçli bir şekilde yerine getirmeleri ve kolektif ilkelerin, her şeyden önce BM mekanizmalarının güçlendirilmesiyle mümkündür.

“Uluslararası hukukun normlarına ve ilkelerine kararlı bir şekilde uyulmasının, çatışmaların önlenmesinde kilit bir rol oynadığını varsayıyoruz.

Devletler arasındaki ihtilaf ve anlaşmazlıkların temeli, içişlerine karışmama ilkesine dayanan, yalnızca barışçıl müzakereler olmalıdır”,- dedi Tonoyan.

Ermenistan’ın “güç konumu” politikasına dayalı maksimalist yaklaşımlara, nefret söylemine ve kavgacı ifadelerden yoksun, uluslararası hukukun eşit uygulanmasına ve özgür seçim hakkına, rasyonel küreselleşmeye dayanan uluslararası bir güvenlik mimarisinden yana olduğunu bir kez daha vurguladı.

“Ne yazık ki, Güney Kafkasya’daki askeri-politik durumun büyük bir çatışma potansiyeli ile karakterize edildiğini belirtmek zorundayım.

Son zamanlarda, bölgede, bizim tahminimize göre, bazı ülkelerin hırslarının gelişmesinden kaynaklanan, çatışmalarda tırmanış gözlenmektedir.

Bölgemizde dinamik olarak gelişen askeri-politik olaylar, temel faktörü ortak bir güvenlik vizyonunun ve risk azaltma mekanizmalarının olmaması olduğu jeopolitik çıkar çatışması olarak tanımlanabilir”,- dedi Tonoyan.

Tonoyan’a göre, Ermenistan’ın stratejik çıkarları alanında Kafkasya bölgesinin haricinde, KGAÖ’nün tüm sorumluluk alanı, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz bölgesi de bulunmaktadır.

“Bundan hareketle Ermenistan, söz konusu bölgelerde barış ve istikrarın korunmasıyla ilgilenmektedir.

Daha önce olduğu gibi, en önemli konulardan biri terörizmle mücadeledir.

Rusya Federasyonu’nun, Suriye Arap Cumhuriyeti’nde uluslararası terörizme karşı mücadeledeki rolünü son derece takdir eden Ermenistan Cumhuriyeti, Suriye halkına insani yardım sağlama ve ülkenin altyapısını yeniden kurma sürecine katılmaktadır”,- demektedir Tonoyan.

Ermenistan Savunma Bakanı, Ermenistan’ın bundan böyle Erivan’daki mevcut potansiyeli kullanmaya hazır olarak, farklı coğrafi, iklimsel, ulusal-dini-operasyonel ortamlarda gerçekleştirilen, BM tarafından yetkili kılınan girişimlere katkıda bulunmayı planladığını söyledi.

Sonunda Tonoyan, mevcut durumda, özellikle ŞİÖ, BDT ve KGAÖ bünyesinde, çok taraflı savunma işbirliğinin daha da derinleştirilmesi ve genişletilmesi meselesinin özel bir önem taşıdığını kaydetti.

Bakana göre bu, savaş tehdidini, silahlı çatışmayı konsolide etmeye ve uluslararası ve bölgesel güvenliği önlemek için sorumlu ve tutarlı toplu çabaların pekiştirilmesine izin verecektir.

Daha fazlasını göster
Back to top button