ANASİYASET

Anlaşma metni

Ermenistan Başbakanı, Rusya ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlarının açıklamasının resmi metni yayınlandı

Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı, Rusya Federasyonu ile Azerbaycan Cumhurbaşkanlarının açıklamasının resmi metni yayınlandı.

Kremlin’in resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada şunlar belirtiliyor:

“Biz, Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı N.V. Paşinyan, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İ.H. Aliyev ve Rusya Federasyonu Başkanı V.V. Putin, aşağıda belirtilenleri açıklamaktayız:

  1. 10 Kasım 2020, Moskova saatiyle 00.00’dan itibaren, Dağlık Karabağ çatışma bölgesinde tam bir ateşkes ilan edilecek ve tüm çatışmalar sona erecektir.

Bundan böyle Taraflar olarak anılacak olan Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti, bulundukları konumlarda kalacaklardır.

  • Ağdam bölgesi 20 Kasım 2020’ye kadar Azerbaycan Cumhuriyeti’ne iade edilecektir.
  • Dağlık Karabağ temas hattının Laçin koridorunda ateşli silahlarla teçhizatlı 1960 asker, 90 zırhlı araç, 380 araç ve özel teçhizatla, Rusya Federasyonu barış gücü birliği bulunacaktır.
  • Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin çekilmesine paralel olarak, Rusya Federasyonu barışı gücü birlikleri konuşlandırılacaktır.

Rusya Federasyonu barış gücünün kalış süresi, taraflardan hiçbirinin bu hükmün süresinin sona ermesinden 6 ay önce feshetme niyeti açıklamaması halinde, otomatik olarak 5 yıl daha uzatılacaktır.

  • Çatışmanın tarafları tarafından anlaşmaların uygulanmasının izlenmesinin etkinliğini artırmak amacıyla, ateşkes rejimini izlemek üzere bir barış koruma merkezi kurulacaktır.
  • Ermenistan Cumhuriyeti, 15 Kasım 2020 tarihine kadar Kelbecer bölgesini, 1 Aralık 2020’ye kadar da Laçin bölgesini Azerbaycan Cumhuriyeti’ne iade edecektir.

Dağlık Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayan Laçin koridoru (5 km genişliğinde), Şuşi ile ilgili olmamak şartıyla, Rusya Federasyonu barış gücünün kontrolü altında kalacaktır.

Taraflara göre, Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında bağlantıyı sağlayacak olan Laçin koridoru boyunca yeni bir güzergahın inşası için bir proje, önümüzdeki üç yıl içinde kararlaştırılacak, bu yolun güvenliğini sağlamak amacıyla ilerde buraya Rus barış gücü yerleştirilecektir.

Azerbaycan Cumhuriyeti, Laçin koridorunda vatandaşların, araçların ve kamyonların güvenliğini her iki yönde garanti edecektir.

  • Ülke İçinde Yerinden Edilmiş Kişiler ve Mülteciler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin gözetiminde Dağlık Karabağ ve komşu bölgelere geri dönecektir.
  • Savaş esirleri, rehineler, diğer tutuklular ve cenazeler değiş tokuş edilecektir.
  • Bölgedeki tüm ekonomik ve ulaşım yollarının engelleri kaldırılacaktır.

Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin batı bölgeleri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında vatandaşların, araçların ve malların her iki yönde engelsiz bir şekilde hareketini organize etmeyi garantilemektedir.

Trafik kontrolü RF Sınır Güvenlik Servisi tarafından yapılacaktır.

Tarafların mutabakatıyla Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile Azerbaycan’ın batı bölgelerini birbirine bağlayacak yeni bir ulaşım imkânı sağlanacaktır.

Daha fazlasını göster
Back to top button