ANASİYASET

Savaş tazminatı konusu

Ermenistan ve Artsakh’ın, Azerbaycan’dan tazminat talep etmek için gerekçeleri var

Savaştan sonra Azerbaycan tarafı Ermenistan’dan tazminat talep etme konusunu gündeme getiriyor.

Özellikle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü’nün, Artsakh’ın uğradığı zararı değerlendireceğini ve Ermenistan’dan tazminat talep edeceğini belirtti.

Azerbaycan’ın Uluslararası İnsan Hakları Koruma Komitesi (CIPDH) komiseri vekili Elçin Akhundzadeh daha da ileri giderek maddi talebi bölgesele çevirerek, Zangezur’a işaret etti.

“Ermenistan Cumhuriyeti” gazetesi, Azerbaycan tarafının tazminat talebinde bulunan açıklamalarının geçerliliğini açıklığa kavuşturmak için uluslararası hukuk uzmanı avukat Ara Ğazaryan ile görüştü.

“Azerbaycan hangi uluslararası mahkemeye hangi belgelerle ve hangi usullerle başvuracağını belirtmedi.

Azerbaycan, büyük meblağlar teklif ederek özel, ancak saygın yasal hukuk bürolarına başvurmakla birlikte, birçok kuruluş bu ülkeyle çalışmayı reddetmektedir.

 Azerbaycan yasal süreçlerde tahrifata başladığında, hukuk firmaları genellikle bu ülkenin çıkarlarını savunmayı reddetmektedir.

Bunu, Avrupa Mahkemesinin davalarında görüyoruz”,- demektedir Ğazaryan.

Ara Ğazaryan’a göre, barış anlaşmasına ilişkin ileride yapılacak görüşmelerde Azerbaycan savaş tazminatı talep edebilse de, Ermenistan ve Artsakh da, yerleşim yerlerimizin bombalanması, yasaklı silahların ve kimyasal silahların kullanılması ve insanların yerlerinden edilmesi için tazminat talep edebilir.

Bu dönemde Ermeniler, kalmaları halinde canlarının ve fiziksel varlıklarının tehlikeye gireceğinden korktukları için evlerini terk etmek zorunda kalıyorlar.

Bütün bunlar öncelikle, uluslararası toplumun görüşlerinden çekinmeden açık bir şekilde söz ettikleri, fakat aynı zamanda tam tersini göstermeye çalıştıkları, Azerbaycan’ın Ermeni karşıtı politikasından geliyor.

“Elbette uluslararası toplum, özellikle de uluslararası mahkemeler, Ermeni nefretinin varlığını bir suç politikası olarak kabul ettiğinden dolayı, Azerbaycan’ın argümanları artık geçmiyor.

Nihayetinde bu argümanlar, sunduklarını dengelemek için Azerbaycan’ın önüne konulacaktır.

Azeriler her zaman bir ayna efekti yaratmaya çalışıyorlar.

Temeli sağlam bir iddiamız varsa, gerçeğe dayanan bir dayanakları olmasa da, aynı gerekçelerle kendilerinin de sunduklarını görüyoruz.

Bu, koruma amaçlı yapılmaktadır.

Buna, medya alanında da uluslararası bir kamuoyu oluşturma amaçlı belli taktiklerin kullanılmasını ekleyebiliriz”,- demektedir avukat.

Ermenistan Cumhuriyeti tarafından imzalanan açıklamanın, Ermenistan’dan sorumlu bir özne olarak savaş tazminatı talep etmek için yasal zemin oluşturup oluşturmadığı sorusuna cevap veren avukat, söz konusu olanın nitelik olması, yani faaliyetlerin uluslar arası hukuk öznesine atfedildiğinde bazı hukuki gerekçelerin olabileceği, fakat sadece bu imza temelinde tazminat talep edilebileceği anlamına gelmediğini belirtti.

Avrupa Mahkemesi Türkiye’yi savaşan taraf olarak kabul ederken, Ermenistan’ın savaşan taraf olduğuna dair uluslararası bir mahkeme kararı yoktur.

Türkiye’ye gelince, bu ülkenin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafından korunan sivil nüfusun haklarını ihlal edecek eylemlerden kaçınması için AİHS’nin geçici bir tedbiri uygulama kararı var.

“Bu, o ülkenin çatışmaya katıldığını gösteriyor, yani tüm bu savaş suçları da Türkiye’ye atfediliyor.

Paralı teröristler konusunu unutmuyoruz ve teröristlerin karışması durumunda terörün finansmanı meselesi de vardır”,- dedi uluslararası hukuk uzmanı, Fransa ve Rusya’nın paralı askerler hakkında delillerle konuştuklarını ve gerektiğinde sunulacakları tehdidinde bulunduklarını vurguladı.

Bu, kanıtların tüm olası sonuçlarıyla birlikte BM Güvenlik Konseyi’ne gönderileceği anlamına gelmektedir.

Bu savaşa gelince, Ara Gazaryan’a göre, Azerbaycan’ın hem müzakereler sırasında hem de mahkemede, savaşı başlatmanın kendileri için yasal dayanakları olduğunu kanıtlaması çok zor olacak.

Bu savaş, uluslararası bir suç olarak kabul edilen saldırgan ve agresif bir savaştı.

Paralı teröristlerin katılımı da bu bağlamdan doğan bir tezahürdü.

Azerbaycan tarafından kullanılan savaş yöntemleri, özellikle acımasız cinayetler, işkence ve yasaklı silahların kullanımı başta olmak üzere, uluslararası hukukun ağır ihlallerine de yol açmıştır.

“Savaşı başlatma ve yürütme yöntemlerinin yasal olduğunu kanıtlamak çok zor.

Ermenistan’ın burada söyleyecek sözü var ve düzenleme aşamasına girdiğimizde tarafların argümanları eşitlenecektir”,- dedi Ara Ğazaryan ve Ermenistan’ın, Uluslar arası Adalet Komisyonu’nda ikinci dava cephesini açmaya hazırlandığını ve Azerbaycan’ın Ermenistan’dan savaş tazminatı talep etmek için, herhangi bir açıdan sahip olduğundan fazla, Ermenistan’ın, ırkçılık temelli daha etkin kanıtlara sahip olduğunu belirtti.

Daha fazlasını göster
Back to top button