ANASİYASET

Erdoğan’dan yeni baskılar

Erdoğan hükümeti sivil toplum gruplarına baskı yapıyor

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü Tarık Beyhan, Türkiye’de mali terörü önlemeyi amaçlayan yeni yasanın, ülkedeki insan hakları gruplarının azaltılma olasılığını artırdığını söyledi.

Financial Times’a göre Beyhan, “Bu yasa, içişleri bakanına herhangi bir grubu temyiz imkânı olmaksızın yasaklama hakkı veriyor”,- dedi.

Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidar partisi tarafından hazırlanan tasarı, BM Güvenlik Konseyi’nin terörizmle ilgili kararı uyarınca kabul edildi.

Yasa, İçişleri Bakanlığı’na STK’ların internetten para toplamasını sınırlayarak, bağışların incelenmesine ve kontrol edilmesine izin vermektedir.

Ayrıca hükümetin bir STK mütevelli heyeti atamasına ve mahkeme emri yerine, denetim raporlarına dayanarak çalışmalarını askıya almasına olanak tanımaktadır.

Beyhan, “Sivil toplum özgürlüğünü kısıtlama niyetiyle gizli ek hükümler eklendi”,- demektedir.

Türkiye’de sivil toplum üzerindeki baskı, başarısız bir darbe girişiminin ardından hükümetin olağanüstü hal ilan ettiği 2016 yılından bu yana yoğunlaşmıştır.

Daha fazlasını göster
Back to top button