ANASİYASET

Azerbaycan’ın harita oyunları

Sotk ile ilgili tartışmalı alanların haritaları tarandı ve bakanlıklara gönderildi

Ulusal Arşivlerin eski müdürü Amatuni Virabyan, Ermenistan’daki “Azerbaycan’ın sınır çizgisi” ile ilgili belgesel veri tabanının, savaş sonrası gerçeklere aktarılıp aktarılamayacağı sorusuna değindi

Tartışmalı olan bölgelerin haritaları Ulusal Arşiv’de korunmuş ve 1980’lerde Vladimir Movsisyan başkanlığındaki bir komisyon tarafından görüşülmüştür.

“1944-46 haritalarına aşinayım, sanırım onları yakın zamanda Moskova’dan almışlar.

Aslında Azerbaycan ile hiçbir zaman sınır olmadı.

Sınır belirleme genellikle ikili komisyonun belirli yerlerden geçerek, bu taş sizin bölgenizde, bu taş da benim bölgemde diyerek direkler dikmesiyle olur.

Böyle bir şey asla olmadı.

Asıl konu, bu dağın tepesinden diğer dağın tepesine kadar çekilen idari bir sınırın olmasıdır.

Sınır belirleme işi, çok zor ve zaman alan bir iştir”,- dedi Virabyan.

Virabyan, hem Gürcistan hem de Ermenistan’ın 1991’den beri bağımsız devletler olduklarını ancak sınır çizme sürecinin henüz tamamlanmadığını, Azerbaycan ile hiçbir zaman sınır çizilmediğini, tartışmalı bölgeler yaşandığını ve sorunların eşitlik ilkesine göre çözüldüğünü belirtti.

“Ermenistan ve Azerbaycan için her 5 kilometrede ayrı bir harita olan yaklaşık 1.000 sayfalık farklı haritalardan oluşan bir koleksiyon oluşturulmalıdır.

Kaç tane haritanın hazırlanması gerektiğini bir düşünün, bu nedenle, özellikle de haritaların hiçbirinde ayrıntılı sınır belirleme olmadığı için haritayı temel almak doğru değildir”,- dedi Ulusal Arşivler müdürü.

Virabyan, “Jeodezi ve Haritacılık” devlet teşekkülünün tasfiyesinden sonra bu yapının belgesel arşivine ne olduğunu bilmemekle birlikte, oradan herhangi bir harita veya projenin arşive aktarılmadığını vurguladı.

Virabyan, Kasım-Aralık 2020’de, Ulusal Arşivlerdeki tartışmalı alanların haritaları, Sotk ile ilgili haritalar da dâhil olmak üzere, binlerce sayfalık materyal tarandı ve Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Bölge İdaresi Bakanlığı, Adalet Bakanlığı gibi ilgili makamlara aktarıldığını.

Bu işi gerçekleştirmek için birçok tarama makinesinin, birkaç gün çalıştığını belirtti.

Daha fazlasını göster
Back to top button