ANASİYASET

Ekonominin geleceği kenevirde

Ermenistan, pandemi ve savaşın ekonomik şoklarının üstesinden gelmenin bir yolu olarak kenevir yetiştirecek.

Ermenistan hükümeti, bugünkü oturumda 2021 yılı için “Ekonomik Müdahale Programı ve Eylem Planı”nı onayladı.

Ermenistan Başbakan Yardımcısı Tigran Avinyan’ın oturumda sunduğu gibi, bu planın benimsenmesinin gerekliliği, koronavirüsün ekonomiye zararların üstesinden gelme ve ekonomik faaliyet ortamını yeniden canlandırmaya yönelik, Ermenistan Başbakanı tarafından 18 Kasım 2020 tarihinde yayınlanan yol haritasının 9-10 maddelerinden doğmaktadır.

“2020’deki koronavirüs salgını ve Azerbaycan’ın Artsakh’a karşı başlattığı savaş, halk sağlığı ve güvenlik sorunlarının yanı sıra, ülkenin maruz kaldığı çok sayıda ekonomik şokun önemli bir kaynağı olduğu açıktır”,- dedi Avinyan.

Ona göre, bu şokun üstesinden gelmek için kısa vadeli, hedefe yönelik önlemlere ihtiyaç vardır.

Programda öngörülen 3 ana yön ekonomik faaliyetin canlandırılması, güvenilir bir iş ortamının sağlanması, orta vadeli bir ekonomik gündemin oluşturulmasıdır.

Hükümetin eylem planı, 12 hedeflenen ve 14 destek programından oluşmaktadır.

Örneğin, tarım alanında, Avinyan’a göre hükümet, yüksek gelir getiren mahsullerin ekimini ve işlenmesini artırmaya karar verdi.

“Burada çok somut bir örnek endüstriyel kenevir olup, üretiminde Rusya, ABD ve Çin’in çok somut olumlu deneyimleri var.

Düzenlemeler sayesinde bu alanı da çok hızlı bir şekilde oluşturacağız”,- diye söz verdi Avinyan.

Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Başbakan Yardımcısı’na yanıt vererek, kenevir konusunun spekülasyonlara yol açacağını öngörerek, doğru bir şekilde sunmayı önerdi.

“Kenevir deyince başka bir şey anlıyorlar, hâlbuki kenevir çok önemli bir endüstriyel hammadde, bu durumda söz konusu olan hammaddenin işlenmesidir, bunun tabii ki riskleri vardır, fakat diğer ülkelerde açık yönetim mekanizmaları geliştirilmiş olup, yaygın olarak kullanılmaktadır”,- dedi Başbakan.

Programlar arasında Erivan’ın 33. bölgesi, Kond, Eski Erivan vb. inşaat programları bulunmaktadır.

Devlet mülkünün özelleştirme süreçlerinin hızlandırılması da planlanmaktadır.

Yardım programları ise, esas olarak koronavirüsün üstesinden gelen programların yanı sıra Türkiye’den ithal edilen ve şimdi yasaklanan malların yerel üretimini teşvik etmeye yönelik bir dizi programın sürdürülmesini öngörüyor.

Tigran Avinyan, Ekonomik Tepki Programı ve Eylem Planı’nın uygulanması sonucunda bütçenin öngördüğü GSYİH endeksinin 1 puan artmasının öngörüldüğünü söyledi.

Daha fazlasını göster
Back to top button