ANASİYASET

Tahran ve Avrasya Ekonomik Birliği

Tahran neden Avrasya Ekonomik Birliği’ne katılmak istiyor?

İran Meclis Başkanı Mohammad Bağer Ğalibaf, İran’ın AEB’ye katılımına yönelik hazırlıkların önümüzdeki haftalarda başlayacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Rohani, İran’ın örgüte katılmayı planladığını doğruladı.

İranolog Vardan Voskanyan, İran’ın AEB’ye olası üyeliğine, bu kararın nedenlerine ve “Bölge” programı çerçevesinde Ermenistan üzerindeki etkisine değindi.

Voskanyan’a göre, İran parlamentosu başkanı, İran’daki siyasi sistemin muhafazakâr kolunun görüşünü temsil etmekte, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin ekibi ise reformistler arasında yer almaktadır.

Dolayısıyla İran siyasi eliti içinde bu konuda bir fikir birliği vardır, yani İranlılar AEB’ye katılmaya hazırdır.

İranlı uzmana göre bunun birkaç nedeni var.

Esas sorun, İran’ın ABD ile ilişkilerinden dolayı ciddi ekonomik sorunları olduğudur.

İranlılar alternatif gruplara katılarak kendi ekonomik sorunlarını çözmenin yeni yollarını bulmaya çalışıyor.

“Ancak AEB’ye üyelik sadece ekonomik bir bileşen değil, aynı zamanda önemli bir jeopolitik öneme de sahip.

Bu sayede İranlılar Ortadoğu’da ve genel olarak ABD ile ilişkilerinde jeopolitik ağırlıklarını artırmaya çalışıyorlar”,- demektedir uzman.

İran’ın AEB üyeliğinin Ermenistan’a ne kazandıracağı sorusuna değinen İran uzmanı, İran tarafının, defalarca Ermenistan’ın İran-AEB ilişkileri bağlamında bir kapı olabileceğini vurguladığını kaydetti.

Bunun Ermenistan’a hem faydalar hem de bazı yeni zorluklar getireceği açıktır.

“AEB üye devletleriyle sınırı olmayan tek AEB üye devleti olarak İran’ın üyeliğinin Ermenistan için faydalı olduğu açıktır.

Bu durumda İran ile ortak bir ekonomik alana sahip olacağız.

İran pazarındaki varlığımız için geniş fırsatlar açacaktır.

Öte yandan, Ermeni pazarının İran mallarına açık olacağı da aşikârdır, bu da bazı alanlarda Ermeni üretici için fiyat açısından rekabet zorlukları oluşturacaktır.

Ayrıca, jeopolitik bileşeni hesaba katarsak, Ermenistan, Türkiye ve Azerbaycan ile olan düşmanca ilişkilerini dikkate alındığında, bölgedeki jeopolitik konumunu güçlendirmek için olası bir fırsata sahip olacaktır.

“İran ile aynı ekonomik birlik çerçevesinde olma gerçeğini başka alanlarda işbirliğini derinleştirmek için de kullanabilir, özellikle de Ermenistan’ın Sünik bölgesi ile doğrudan ilgili olan güvenlik alanı konusunda”,- diye vurguladı İranolog.

Daha fazlasını göster
Back to top button