ANASİYASET

İddialar uydurma

Bölgeleri teslim etme iddiaları uydurmadır

Ermenistan ve Azerbaycan arasında Rusya’nın arabuluculuğuyla ortak bir sınır belirleme komisyonunun kurulmasına ilişkin bir çalışma belgesi, bazı düşüncesiz çevreler tarafından, köy ve toprakların Azerbaycan’a teslimi konusunda bir anlaşma olarak kasıtlı olarak kamuoyuna sunuldu.

Aslında, İnternette sızdırılan ve Başbakan Nikol Paşinyan tarafından, masada bulunan bir çalışma belgesi olarak onaylanan belgenin örneği, yalnızca ortak bir sınır belirleme komisyonunun kurulmasına ilişkin bir anlaşmayı öngörüyordu.

Yayınlanan belge herkese açıktır ve herkes, yalnızca sınır belirlenmesi için devletlerarası komisyonun kurulması için tarihlere atıfta bulunduğundan emin olabilir.

Belgede öngörülen toprakların devri ile ilgili tüm iddialar yalandır.

Tartışılan belgedeki herhangi bir madde, ne bölgesel bir değişiklik, ne sınırda bir değişiklik ne de sınır belirleme ilkeleri anlamına gelmiyor.

Yalnızca sınır belirleme komisyonu kurulmasını ve faaliyet şartlarını öngörmektedir.

Başbakana göre bu belge, dolaşımda bulunan tek çalışma belgesi olup, bazı siyasi çevrelerin iddiasının aksine eki, gizli kısmı ve benzer şeyleri yoktur.

Bölgeler devretmenin planlandığına dair yaygın söylentilere rağmen, üçlü ifadeyi okuyan herkes, bazı köylerin devri vb. hakkında noktalar içermediğinden emin olabilir.

Hükümetin böyle bir yetkisi olmadığından dolayı, benzer maddeler saçmadır, çünkü Ermenistan Anayasasına göre Ermenistan topraklarının değişimiyle ilgili konular sadece referandumlarla çözülebilir.

Dolaşımdaki belgede, enklavların konusuna, iadesine veya değişimine dair hiçbir referans yoktur.

Sınır tespiti ve sınır çizimi sürecinin bir sonucu olarak Ermenistan’ın, Azerbaycan sınırlarını tanıyacağına dair söylentiler, Azerbaycan ile sınırın 2010 yılındaki “Ermenistan Cumhuriyeti İdari Bölgesel Bölünme” yasası sayesinde zaten tanınmış olması nedeniyle ciddi değildir.

Buna ek olarak, 1991’deki Bağımsız Devletler Topluluğu Kuruluş Bildirgesi’nde, tüm imzacı devletler, birbirlerinin dokunulmazlığının ve toprak bütünlüğünün tanınmasını kabul ettiler.

Artsakh’ın kendi kaderini tayin hakkının gerçekleşmesi, Ermenistan’ın dış politika önceliklerinden biri olmaya devam ediyor ve Ermeni tarafının bu yönde tutumunda bir değişiklik olamaz.

Sınır tespiti ve sınır çizimi süreci, uzun vadede sınır olaylarını tamamen önlemek ve yeni sınır olaylarından kaçınmak için önemlidir.

Sınırların belirlenmesi sadece Azerbaycan için değil Ermenistan için de oldukça önemlidir.

Sınır güvenliğinin artırılmasına yönelik önemli bir adımdır.

Belgenin imzalanmasına gelince, Ermeni tarafının tutumu nettir, Azerbaycan, güçlerini egemen Ermenistan topraklarından çekmelidir.

Ancak o zaman bir sınır belirleme komisyonu kurma olasılığı düşünülebilir.

Ermeni tarafı, Azerbaycan’ın askerlerini çekene kadar, açıklamayı imzalamayacaktır.

Bu, Ermenistan için ilkesel bir tutumdur.

Movses Harutyunyan

Daha fazlasını göster
Back to top button