ANASİYASET

Türkiye-Rusya çatışması

Türkiye, Rusya’yı Güney Kafkasya’dan tamamen çıkarmak istiyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Gürcistan-Azerbaycan-Ermenistan formatı da dâhil olmak üzere, herhangi bir üçlü formatı desteklemeye hazır olduğuna ilişkin açıklaması, çoktan şekillenmiş olan Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan formatını aktif olarak destekleyeceğini söylediği açıklamasının ilk bölümü ile birlikte düşünülmelidir.

Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Direktörü Türkolog Ruben Safrastyan’a göre böyle bir format, Rusya’nın Güney Kafkasya’daki rolünü zayıflatmayı ve dolayısıyla Türkiye’nin etkisini artırmayı hedefliyor.

“Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan formatı önce ekonomik işbirliğini öngörmekteydi, ardından siyasi alana geçti ve son zamanlarda askeri alanda görüyoruz.

Erdoğan’ın Gürcistan-Azerbaycan-Ermenistan formatını desteklemeye hazır olduğuna ilişkin açıklaması, Rusya’nın bölgedeki rolünü zayıflatma mantığına da uyuyor.

Bu, Ankara’nın Rusya’nın bölgeden çıkarılması da dahil olmak üzere geniş kapsamlı jeostratejik hedefleri olduğunu ve böylece Türkiye’nin Güney Kafkasya’da Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki entegrasyon sürecini düzenleyen ana güç haline geldiğini gösteriyor.

Ankara’nın önerdiği iki format, Moskova’yı bölgeden çıkarma planının iki aşamasıdır”,- dedi.

İkinci aşamaya gelince, Safrastyan’a göre bugün Gürcistan-Azerbaycan-Ermenistan formatı, Bakü’nün Türkiye tarafından desteklenen, Erivan’a yönelik düşmanca politikası göz önüne alındığında, aslında mümkün değil.

Dolayısıyla, bu sadece bir propaganda beyanı, başka bir şey değil”,- demektedir Safrastyan.

Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin Gürcistan-Azerbaycan-Ermenistan ya da Gürcistan-Azerbaycan-Türkiye olarak, her türlü üçlü işbirliğini desteklediğini söylediğini hatırlatmak gerekir.

Daha fazlasını göster
Back to top button