ANAEKONOMİSİYASET

İran ile yakın işbirliği

Vahan Kerobyan, İran İslam Cumhuriyeti’nin Ermenistan Büyükelçisini kabul etti

Ekonomi Bakan Vekili Vahan Kerobyan, 9 Haziran’da İran İslam Cumhuriyeti’nin Ermenistan Büyükelçisi Abbas Badakhşan Zohuri’yi kabul etti.

Toplantıya Bakan Yardımcıları Varos Simonyan ve Narek Teryan da katıldı.

Konuğu karşılayan Vahan Kerobyan, İran ile yakın işbirliğinin son zamanlarda daha aktif hale geldiğini kaydetti.

Ermenistan’ı ziyaret eden heyetlerle farklı ekonomik yönlerde işbirliğinin genişletilmesi konusunda bir dizi anlaşmaya varıldı.

Bakan Vekili, ortak programları ve girişimleri mümkün olan en kısa sürede uygulamaya koyma gereğini vurguladı.

Buna karşılık büyükelçi, İran tarafının, programların önceliklerinin tanımlandığı ortak programların uygulanması için, hâlihazırda bir yol haritası ve takvimi geliştirdiğini bildirdi.

Yol haritası ve takviminin mevcudiyeti, Ermenistan-İran işbirliği gündeminde yer alan programların kısa sürede uygulanmasına olanak sağlayacaktır.

Toplantıda taraflar ticaret, sanayi, ilaç, turizm vb. dallarda uzun vadeli programların uygulanması, yatırım çekiciliği ve Ermenistan ile İran arasında etkin ihracat ve ithalat organizasyonunu görüştü.

Eczacılık alanındaki ikili işbirliğini önemli gören Vahan Kerobyan, bu alanda işbirliği olanaklarını görüşmek ve anlaşmalara varmak için çok sayıda Ermeni ilaç firmasının temsilcilerinin yakın gelecekte İran’a bir çalışma ziyareti planladığını bildirdi.

İki ülke arasındaki bölgeler arası işbirliğinin geliştirilmesine özel önem verildi.

Taraflar, ikili işbirliğinin etkin bir şekilde düzenlenmesi durumunda, iki dost ülke arasındaki ticaret hacminin ve turizm akışlarının önemli ölçüde artacağını kaydetti.

Bu bağlamda, Bakan Vekili Erivan’dan İsfahan’a direkt uçuş ihtiyacına değinerek, direkt uçuşun başlatılmasının iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunacağını kaydetti.

Büyükelçi, Avrupa’dan turist çekmek için ortak turizm paketleri hazırlayacak olan İran Turizm Komitesi’nin ilgili kurumuyla ortak bir çalışma grubu kurmayı önerdi.

Abbas Badakhşan Zohuri, İranlı inşaat şirketlerinin Kuzey-Güney yolunun Sisian-Kacaran karayolu kesiminin inşaat ve düzenleme programlarına katılmakla ilgilendiğini bildirdi.

Görüşmede Vahan Kerobyan, “Basra Körfezi-Karadeniz” uluslararası ulaşım koridoru projesinin önemini vurguladı ve yetkileri dâhilinde projenin uygulanmasına katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifade etti.

İran Ekonomi Bakanlığı ile İran Karayolları ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı arasında 24 Mayıs’ta imzalanan mutabakat zaptına da değinen Vahan Kerobyan, bakanlığın hâlihazırda muhtıranın uygulanmasına yönelik bir çalışma grubu oluşturduğunu söyledi.

Görüşmede taraflar, hem ülkelerin hem de halkların çıkarları doğrultusunda ekonominin gelişimini destekleyen ortak projeler geliştirmek ve mevcut programları bir an önce hayata geçirmek için net adımlar atma konusunda anlaştılar.

Daha fazlasını göster
Back to top button