ANAEKONOMİ

ABD’nin Ermenistan’ın özel sektör gelişimine yaptığı yardım yaklaşık 92 milyon doları buluyor

Hükümet, Ermenistan Cumhurbaşkanı, “Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında daha Rekabetçi ve Çeşitlendirilmiş Özel Sektör Yardımına İlişkin 15 Sayılı Değişikliğin Onaylanmasına Dair Kararname taslağı”nı onayladı.

Projenin doğrulamasına göre, ABD tarafından sağlanan toplam tahsis miktarı şu anda 91.800.980.41 USD’dir.

12 Mayıs 2021’de imzalanan 15 No’lu Değişiklik, enerji ve su gibi altyapı iyileştirme programlarını desteklemek için 8.200.000 ABD Doları tutarında ek mali yardım sağlamaktadır. Bir diğer değişiklik de anlaşmanın 30 Eylül 2025 yılına kadar uzatılmasını öngörmektedir.

Cumhurbaşkanının “Daha Katılımcı, Etkili ve Hesap Verebilir Bir Yönetimin Geliştirilmesi İçin Ermenistan Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasındaki İşbirliği Anlaşmasının 10 Sayılı Değişikliğinin Onaylanması Hakkında” kararname taslağı Yürütme Kurulu tarafından onaylandı.

Buna göre, ABD’nin Ermenistan’a yaptığı toplam yardım miktarı 12.940.000 dolar artırılarak USAID’in anlaşma kapsamındaki programların uygulanmasına devam etmesi için planlanan toplam yatırımı 64.340.443 dolara ulaştı. Değişiklik ayrıca Ermenistan Cumhuriyeti’nin yatırımını 7.929.286 ABD dolarından 11.047.369 ABD dolarına yükseltiyor.

Tahsis edilen fonlar, vatandaşların ve diğer kişilerin hak ve sorumluluklarının daha etkin uygulanmasına, insan haklarının korunmasına yönelik daha etkin mekanizmaların hayata geçirilmesine, devlet, özel sektör, sivil toplum aktörleri ve bireyler arasındaki bağın güçlendirilmesine katkıda bulunacaktır.

Değişiklik, anlaşmanın uygulama süresinin 30 Eylül 2023’ten 30 Eylül 2025’e uzatılmasını da öngörüyor.

Daha fazlasını göster
Back to top button