ANADÜNYA

AB, Ermenistan’da 5 programın uygulanması için yaklaşık 1,5 milyar avro sağlayacak

Avrupa Birliği, önümüzdeki beş yıl içinde Ermenistan’da yaklaşık 1,5 milyar avro değerinde yatırım programları uygulama niyetinde. Belge 2 Temmuz’da Brüksel’de sunuldu, uygulanması için son tarih 2025.

Avrupa Komisyonu özellikle, ilk pilot program kapsamında yaklaşık 30.000 küçük ve orta ölçekli işletmeye 500 milyon avroluk yardım sağlamayı ve böylece sürdürülebilir, yenilikçi ve rekabetçi bir ekonomiyi teşvik etmeyi planlıyor. Belgede, koronavirüs salgını sonrası ekonomik toparlanmanın Ermenistan için bir öncelik olduğu belirtiliyor. Çevre dostu teknolojilerle çalışan girişimcilere öncelik verileceği, özellikle kadın girişimcilere önem verileceği kaydedildi.

İkinci kıyaslama programı kapsamında AB, Kuzey-Güney koridorunu destekleyerek Ermenistan’ın sosyo-ekonomik kalkınmasını ve iletişimini artırmayı amaçlıyor. Bu programın öngördüğü yatırım 600 milyon Euro’dur. Ulaştırma altyapısının iyileştirilmesinin, bölgeler arasında daha yakın ilişkilerin yanı sıra Ermenistan’ın komşu ülkeler ve Avrupa Birliği ile olan bağlarını da artıracağı kaydedildi.

Üçüncü program kapsamında AB, dijital dönüşüm, inovasyon, bilim ve teknolojiye yatırım yapmak istiyor. Buradaki toplam yatırım 300 milyon euro olacak. Programın gerekçesi, Ermenistan’ın güçlü bir bilgi potansiyeline sahip olmasına ve sektörün son yıllarda yaklaşık %20 oranında büyümesine rağmen, potansiyelinin tamamını keşfetmek için ek desteğe ihtiyaç olduğunu söylüyor.

Dördüncü dönüm noktası programı, Ermenistan’ın güney bölgelerinin direncinin güçlendirilmesini öngörmektedir. Özellikle Syunik bölgesinin, AB’ye göre yeterince gelişmemiş ve iletişim kanalları zayıf olan desteğe ihtiyacı olduğu belirtilmektedir. Syunik bölgesinin son savaşın bir sonucu olarak önemli ölçüde zarar gördüğü gerçeğine de özel atıfta bulunulmaktadır. Bu projenin yatırım maliyeti 80 milyon euro olacak.

Son olarak, Beşinci Kılavuz, enerjiyi daha verimli kullanmak ve çevre açısından güvenli otobüsleri kullanmak için yeşil Erivan’a yatırım yapmayı öngörmektedir. Erivan’da atık yönetimi ve atık arıtmaya yönelik bir dizi programın uygulanması da dahil olmak üzere, başkentteki yaşam kalitesini iyileştirmek için toplam 120 milyon avro tahsis edilecek.

Daha fazlasını göster
Back to top button