ANASİYASET

Reform ordu, aktif dış politika. Başbakan güvenlik alanındaki öncelikleri sundu

Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti’nin Eylem Planı, güvenlik sorunlarına özel önem vermektedir.

Başbakan, güvenlik ve dış politika olarak adlandırılan birinci bölümde, Ermenistan’ın güvenliğini sağlamanın temel faktörlerinin kayıt altına alındığını ifade etti.

Başbakan’a göre, modernleşmekte olan Ermeni ordusu, Ermenistan’ın güvenliğinin sağlanmasında kilit faktör olarak ilk bahsedilecek.

Paşinyan, “Biliyorsunuz, Ermenistan’da Silahlı Kuvvetlerde reform süreci başladı ve devam ediyor ve bu bağlamda, elbette ordu, reforme edilen silahlı kuvvetler, dış güvenliğimizin sağlanmasında ana faktör olmalıdır” dedi.

Başbakan ayrıca aktif dış politikanın güvenliği sağlamada bir sonraki en önemli faktör olduğunu vurguladı.

Paşinyan, “Ermenistan Cumhuriyeti’nin etkin çalışma ilişkilerine sahip olması için tüm devletler ve uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışarak aktif ve proaktif bir dış politika izlemesi gerektiğini vurguluyoruz” dedi.

Başbakan’a göre bir sonraki en önemli faktör, Ermeni-Rus stratejik ittifakı ve Ermenistan’ın KGAÖ üyeliği.

Başbakan, istikrarlı bir bölgesel ortamın yaratılmasını ve bölgesel altyapının engellenmesini önemli bir yenilik olarak görüyor.

“Dış politika yönlendirmelerimizde bölgesel dış politikaya özel bir yer veriyoruz. Bölgedeki düşmanca ortamın yönetilmesini ve aşılmasını bölgesel barış ve istikrar için elzem gördüğümüzü vurgulamam gerekir. Bölgede barış ve istikrarı uzun vadeli stratejimiz olarak kaydediyoruz” dedi Paşinyan.

Başbakan’a göre, AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanlarının da güvenlik üzerinde önemli bir etkisi olabilir.

“AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanlarının Dağlık Karabağ sorununun çözümünde ve Dağlık Karabağ’ın nihai statüsünün netleştirilmesindeki rolünü vurguluyoruz. Bizim tavrımız, barış sürecinin AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlığı formatında tam olarak restorasyonunun, bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanması açısından önemli bir faktör olduğudur.”

Daha fazlasını göster
Back to top button