ANASİYASET

Sözleşmeli hizmeti artırarak, askerlik süresini kısaltmak

Hükümet, sözleşmeli hizmeti artırarak, askerlik hizmetinin süresini kısaltmayı planlıyor

Hükümet tarafından kabul edilen ve yakın gelecekte meclise gönderilecek olan Ermenistan Hükümeti’nin 2021-2026 eylem planında belirtildiğine göre, Ermenistan hükümeti, stratejik perspektifte profesyonel bir orduya kademeli bir geçiş öngörmektedir.

Zorunlu askerliğin yapısı önemli ölçüde değişecektir.

Hükümetin, Silahlı Kuvvetlerin yönetim sisteminin etkinliğini artıracağı belirtilmektedir.

Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Stratejisi gözden geçirilecek, yeni bir Askeri Doktrin, Devlet Savunma Planı geliştirilecek ve devletin savunmaya hazırlanmasına yönelik araç ve prosedürler iyileştirilecektir.

Programa göre, hükümet, özellikle Rusya Federasyonu ile öncelikle ortak kuvvetlerin (sistemlerin) askeri potansiyelini artırmayı ve maksimum birlikte çalışabilirliği sağlamayı amaçlayan işbirliğinin genişletilmesine özel önem verilecektir.

Daha fazlasını göster
Back to top button