ANAEKONOMİSİYASET

Avrasya Bankası

Avrasya Bankası, Ermeni ekonomisinin en büyük kreditörlerinden biri olmak istiyor

Avrasya Kalkınma Bankası’nın, 2022-26 için kalkınma stratejisinde belirtildiğine göre, banka Ermenistan’daki yatırım portföyündeki payını %15’e çıkarmak istiyor.

Üye ülkelerdeki proje hacmini beş yılda 2,7 kat artırarak 10,9 milyar dolara çıkarmayı planlayan banka, küçük ülkeleri de göz ardı etmeyerek, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan’daki toplam yatırım miktarını 500 milyon dolara veya 2020’dekinin 4 katına ulaştıracaktır.

Bu ülkelerdeki finansman, ağırlıklı olarak euro ve dolar olarak planlanmakla birlikte, banka bu ülkelerin ulusal para biriminde de kredi vermeye hazır olup, bu amaçla, 2026 yılına kadar hacmini toplam yükümlülüklerinin %35’ine çıkarmak isteyen ulusal para biriminde rezerv biriktirecektir.

Banka, üye ülkelerin mali piyasalarından (örneğin, devlet tahvili alımı yoluyla) ve para takası yoluyla ulusal para biriminde kaynak sağlamayı amaçlamaktadır.

Avrasya Hükümetlerarası Konseyi’nin bir sonraki toplantısı Erivan’da yapılacak

Ayrıca, en büyük üç yatırım projesinin finansmanında ana katılımcı olmayı planlayan banka, bunun için yaklaşık 1,2 milyar dolar sağlayacaktır.

Bu projelerden biri “Avrupa-Batı Çin” kara ve demiryolu koridorunun genişletilmesiyle bağlantılıdır (bu, Ermenistan için de kargo taşımacılığı süresini azaltacaktır).

Diğer proje, Avrasya Bankası ülkelerine malların taşınması için birleşik altyapı, üçüncüsü ise hidroelektrik kapasitelerinin artırılmasıdır.

Daha fazlasını göster
Back to top button