ANASİYASET

Türkiye, şimdi de Balkanlara göz dikti

Balkan ülkeleri, yeniden Türkiye’nin ilgi odağında

 “Balkan Yarımadası ve orada gelişen süreçler, son iki yüzyıl boyunca Avrupa ve dünya diplomasinin dikkatinin merkezinde olmuştur.

Balkanlar, büyük güçlerin Balkan devletlerini kullanarak mücadele ettiği çok önemli bir bölgedir.

Balkan devletleri ise, kendi çıkarlarını sahip olup, diğer komşu ülkelerle çelişkiler içinde olmuştur.

Balkan Yarımadası’nın ülkeleri, günümüzde büyük oranda AB ve NATO üyesi devletler haline gelmiş olmakla birlikte, Türkiye o bölge ile ilgili yeniden talepkârdır.

NATO üyesi bir ülke olma durumundan faydalanan Türkiye, ittifakın yeni üyeleri üzerinde nüfuzunu yaymaya çalışıyor.

Şarkiyat Enstitüsü’nden Akademisyen Ruben Safrastyan’a göre, Türkler, Balkanları Osmanlı Devleti içinde olan bir ülke olarak, Türkiye’nin nüfuzu altına almak istemektedir.

Balkan Yarımadası’nda öncelik elde etmek için, Türkiye bu alanlarda yaşayan Müslüman nüfusu kullanmaktadır.

Bu hem Bosnalılar, hem de Bulgaristan Müslümanları Pomaklar için geçerlidir.

“Türkiye, Balkan Yarımadası üzerindeki saldırgan politikasını daha etkili kılmak amacıyla Müslüman nüfusu kullanmaktadır”,- diye ekledi Safrastyan.

Daha fazlasını göster
Back to top button