ANASİYASET

Moskova’da görüşmeler

Başbakan yardımcıları Moskova’da ne görüşecek?

BDT ülkelerinin yasal düzenlemeleri çerçevesinde ablukanın kaldırılması ile iki ülke tarafından imzalanan karşılıklı kabul edilebilir belgeler temelinde sınır tespiti!

Anahtar soru, Ermenistan ve Azerbaycan’ın imzalarının bulunduğu belgelerin olup olmadığıdır.

Haritacı Şahen Şahinyan “Sınırlarla ilgili belgeler yok, 1994 ateşkes anlaşması var, ondan sonra Kasım 2020’ye kadar belge yok.

Yani sınırlar konusunda ikili, üçlü veya arabuluculuk anlaşmaları yok.

Bu ise, diplomatik ilişkilerin eksikliğinden kaynaklanıyor,-” dedi.

Sovyet haritalarına gelince, onlarda da farklı kronolojik sorunlar var․

Farklı yıllara ait, farklı sınırlara sahip, farklı Sovyet haritaları var.

Sınır belirleme ve sınır çizme çalışmalarıyla ilgili olarak, Ermenistan Başbakan Yardımcısı, Mher Grigoryan, “Şu anda çalışıyoruz, araştırıyoruz, derliyoruz ve ancak analiz ettikten sonra bazı süreçleri gerçekleştirebileceğimiz haritalar hakkında konuşmak mümkün olacak”,- dedi.

Şahinyan’a göre, şu anda çalışmaların hangi haritalarla yapılacağı haricinde, genel olarak hangi haritaların geçerli olduğu da tartışılıyor.

Şahinyan, Sovyet Ermenistan ve Sovyet Azerbaycan’ın bağımsız bir statüye sahip olmadığına dikkat çekiyor.

Siyaset bilimci Hakob Badalyan’a göre, çalışma sürecinin ayrıntıları, açıkça kamuoyuna açıklanmadığı için, sürecin etkinliğini değerlendirmek zor.

Aynı zamanda, kamuoyuna yapılan açıklamalar ortak bir paydaya varmanın zorluğuna tanıklık ediyor.

Azerbaycan, koridor yaklaşımını göz önünde bulundurarak tüm iletişim imkânlarının açılması gerektiğini ısrarla belirtirken, Ermenistan, koridor meselesinin tartışılmayacağını belirtiyor.

Siyaset bilimciye göre Yerevan, BDT ülkelerinin yasal zemininin düzenlemelerine atıfta bulunarak, Azerbaycan’ın koridor mantığının çalışmayacağını ima ediyor.

Azerbaycan, belirli haklara sahip olacağı Ermenistan toprakları üzerinden bir Nahçıvan-Azerbaycan bağlantısı beklemektedir.

Yani o güzergâh coğrafi olarak Ermenistan topraklarından geçecek, fakat de jure Azerbaycan’ın yetkisi altında olacak.

Analist, BDT ülkelerinin yasal düzenlemelerine yapılan atıfların, bu dipnota sahip olduğunu söylüyor.

“Azerbaycanlılar koridor derken en azından bunu anlıyorlar.

Erivan’ın bu seçeneği reddetmesi doğal ve bu nedenle BDT tüzüğü ve kurallarına uygun olacağını belirtiyor.

Yani Azerbaycanlılar Ermenistan sınırını geçecek, kargo tüm ülkelerde olduğu gibi sınır kontrolüne veya işlemlerine tabi tutulacak.

Buna göre, Ermenistan topraklarından geçtikten sonra tekrar Ermenistan-Azerbaycan sınırı geçilecek, bu şekilde iletişim gerçekleşecek, ancak asla Azerbaycan’ın yetkisi altındaki bir yol veya kesim olmayacak.”

Grigoryan, demiryolu sorununun da açık olduğunu kaydetti.

Ancak, talimatlara ilişkin nihai bir açıklama yapılmamıştır ve tüm olası seçenekler tartışılmaktadır.

Daha fazlasını göster
Back to top button