ANAEKONOMİSİYASET

Türk mallarına yasak

Türk mallarının ithalatına getirilen yasak uzatılmalıdır

Yerevan Devlet Üniversitesi İktisat ve İşletme Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Karlen Khaçatryan, Türk mallarının ithalatına konulan ve 31 Aralık’ta sona erecek olan yasağın uzatılması gerektiğine değindi.

Ekonomist Karlen Khaçatryan’a göre, Türkiye’nin Artsakh’taki 44 gün savaşındaki aktif rolü ve saldırgan açıklamaları dikkate alındığında, ülkemizin ekonomik bileşeni kullanarak Türkiye’ye cevap vermesi gerekmektedir.

“Burada öncelikli olan ekonomik yaklaşım değil, iki ülke arasındaki düşmanca tavırdır.

Tabii ki rekabetçi bir ekonominin inşası açısından hem ithalat hem de ihracat açısından serbest ekonomik ilişkiler kurmak mümkün, fakat düşman ülkenin bize yönelik izlediği jeopolitiği düşünürsek, imkân dâhilinde buna göre yanıt vermek gerekir”,- dedi ekonomist.

Khaçatryan’a göre, Ermenistan’ın sınırlarının yıllarca kapalı olmasına rağmen geliştiğini ve çift haneli ekonomik büyümenin kaydedildiği durumlar olduğunu dikkate almalıyız.

“Gelişmek ve daha rekabetçi olmak için imkânlarımız var, ancak düşman ülke ile ekonomik ilişkileri geliştirmenin gerekli olmasıyla ilgili tüm düşünceler, en hafif tabirle, bir yanılsamadır”,- dedi ekonomist.

Khaçatryan’a göre, Türk malı ithalatının ekonomimiz üzerinde küçük bir etkisi var, Türkiye’den ithal edilen mal hacmi çok büyük olmadığı için genel ithalat yapısında 7.-8. sırada yer aldı, bu nedenle enflasyonist baskılar açısından önemli bir rol oynamamaktadır.

Khaçatryan’a göre, oyunun kurallarının belirleyicisi ve yöneticisi olarak devletin rolü, en başından itibaren toplumun ve tüm ekonomik aktörlerin davranışlarını inşa etmesi gereken eylemlerin çerçevesini çizmesidir.

Dolayısıyla Türk mallarına belirli bir talep varsa, bu devletin piyasayı Türk mallarıyla doldurması için her şeyi yapması gerektiği anlamına gelmez.

İktisatçıya göre devlet, Türk ekonomik etkisinin yıkıcı sonuçlarını göstermeli ve toplumu Türk mallarını tüketmekten alıkoymalıdır.

Daha fazlasını göster
Back to top button