ANAERMENİ SOYKIRIMISİYASET

Soykırım Kurbanlarını Anma Günü

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın, Uluslararası Soykırım Kurbanlarını Anma Günü münasebetiyle yaptığı açıklama

Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Soykırım Kurbanlarını Anma Günü vesilesiyle bir açıklama yaptı.

“9 Aralık 1948’de BM Genel Kurulu, ilk İnsan Hakları Sözleşmesini, Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesini kabul etti.

Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme, “tarihin her aşamasında soykırımların insanlığa büyük zararlar verdiğini” açıkça belirtmekte ve böylece Sözleşme’nin kabulünden önce de soykırım suçlarının işlendiğini teyit etmektedir.

Soykırım Sözleşmesinin hazırlanmasında, sözleşme metninin yazarı Rafael Lemkin’in kamuoyuna yaptığı açıklamadan görüldüğü gibi, Ermeni Soykırımı örnek teşkil etmiştir.

Söz konusu sözleşmenin bir diğer önemli özelliği de bu belgeye taraf olan devletlerin soykırımları sadece cezalandırmakla kalmayıp, aynı zamanda önlemeye yönelik yasal bir yükümlülüğünün olmasıdır.

Bu durum, ulusal, etnik ve dini grupların evrensel olarak korunması için çok önemlidir.

Yapılan önemli çalışmalara rağmen, uluslararası toplumun, ağır insan hakları ihlallerini, uluslararası insancıl hukuku kınamak ve soykırım uygulayan devletleri sorumlu tutmak da dâhil olmak üzere, zamanında ve yeterli bir şekilde yanıt vermek için hala ek çaba göstermesi gerekiyor.

Bugün, soykırımın yöntem ve şekilleri farklıdır, ancak soykırımı haklı çıkaranlar, jeopolitik hedeflere kitlesel vahşet yoluyla ulaşma isteklerini değiştirmemiştir.

2015 yılında Ermenistan’ın çabalarıyla 9 Aralık, BM Uluslararası Günleri listesine Uluslararası Soykırım Suçu Kurbanlarını Anma ve Haysiyet ve Bu Suçun Önlenmesi Günü olarak tespit edilmiştir.

Tarihsel hafıza, eğitim ve yaşananlar hakkında doğru bilgilerin yayılması, soykırımların tekrarlanmasını önlemek için kullanılabilir.

Kültürel mirasın kasıtlı olarak yok edilmesi, kınanmalıdır.

Ulusal, etnik, dini veya ırksal gruplar üzerinde hâkimiyet kurmak veya bu gruplara karşı güç kullanımını haklı çıkarmak kabul edilemez.

Ermenistan Cumhuriyeti, geçmişteki soykırımlar, bunların cezasız kalmalarının tehlikeleri ve yeni zorluklar hakkında farkındalığı artırmak için istikrarlı bir şekilde çalışmaya devam edecektir.”

Daha fazlasını göster
Back to top button