ANATOPLUM

Diaspora yeniden yapılanmalı

Yeniden yapılanma acildir

Kilikya Katolikosu I. Aram 2022’yi Diaspora Yılı ilan etti.

Bu karar, diasporadaki mevcut durum ve Ermenilerin hayatındaki kilit rolü tarafından şartlandırılmıştır.

Bildiri, özellikle Ermeni halkının ve diasporanın birçok zorlukla karşı karşıya olduğunu, belirsizlik ve kimlik arayışı içinde olduğunu belirtiyor.

Diasporanın yeniden örgütlenmesini acil hale getirdiği vurgulanıyor.

Katolikos, göçün ekonomik ve siyasi nedenlerle Ermeni tarihinde kalıcı bir fenomen olduğunu vurguladı.

Mevcut diaspora, Ermeni olmanın özelliklerinin net çizgilere sahip olmadığı geleneksel, Sovyet ve Ermeni diasporalarının uyumsuz bir karışımıdır.

Geçmişte geleneksel ulusal yapıların önemli bir rol oynamış olmasına rağmen, günümüzde çalışma biçimleri ve güncel olmayan gündemleriyle erken kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduklarına da değinilmektedir.

Daha sonra, Katolikos hazretleri, dil hakkında konuşarak, yeni neslin Ermeni kimliğinin etkenleri içinde tutma ihtiyacı, cemaatler içi ve cemaatler arası ilişkiler, vatana dönüş ve ulusal bir strateji oluşturma gereği hakkında ayrıntılı olarak konuştu.

I.Aram, Ermeni halkının değişen zaman ve zorluklara göre kendini her zaman yeniden değerlendirmesi gerektiğini ve diasporayı mevcut haliyle bırakmanın kendi kendini yok etme sürecini hızlandırmak anlamına geleceğini vurgulayarak sözlerine son verdi.

Katolikos, diasporanın yeniden düzenlenmesinin aynı zamanda Ermenistan ve Artsakh’ın güçlendirilmesi olduğunu ve bunun ulusal bir öncelik olduğunu kaydetti.

Daha fazlasını göster
Ayrıca oku
Close
Back to top button