ANASİYASET

Türkiye’nin planladığı eylemler

Kazakistan’daki olaylar, Türkiye’nin planladığı eylemlerin sonucudur.

Artsakh Dışişleri Bakanı Davit Babayan, Kazakistan’da olanların, hem iç hem de jeopolitik süreçlerin sonucu olduğunu belirtti.

“Elbette, iç siyasi nedenleri, siyasi ve sosyal öneme sahip farklı önkoşulları tamamen göz ardı etmemek gerekir.

Bununla birlikte, geniş kapsamlı jeopolitik adımlar katalizör ve ana hedefti.

Pan-Türkist çevreler özel bir rol oynadı.

Kazakistan’ın Pan-Türkist fikirler için özel bir önemi olduğu gerçeği bence oldukça açık.

Her şeyden önce, o çevreler için orada çalışmak nispeten kolaydı, ülke bölgedeki diğer ülkelere göre çok daha açık ve çok uluslu bir yapıya sahip, birçok organizasyon var.

Dahası, Rusya ile pratikte korunan bir sınır yok, yani Pan-Türkist çevrelerin de ana hedeflerinden biri olan Kazakistan üzerinden Rusya’ya farklı türdeki akışların nüfuz etme olasılığı vardır.

Türkiye ve Azerbaycan’daki histerik tutum bunu kanıtlıyor.

Orada bir “kamuflaj” yaklaşımı olduğu doğrudur․

Yetkililer tarafsızlıktan yana görünüyor, ancak hükümetin gerçek görüşünü ifade eden çeşitli çevreler – politikacılar, analistler, hükümet tarafından finanse edilen kamu çevreleri, jeopolitik hırs ve hedeflere sahip ve aynı zamanda Pan-Türkizm açısından KGAÖ, Rusya ve Ermenistan’a karşı suçlamalar dile getiriliyor.

Neden Kazakistan?

Daha önce de belirtildiği gibi, daha açıktır, petrol, gaz, uranyum gibi çok büyük kaynaklara sahiptir ve aynı zamanda komşu ülkeler üzerindeki katılım ve etki açısından patlamaya hazırdır.

Doğal olarak, Pan-Türkist çevreler Kazakistan’da iktidarı ele geçirmeyi başarsalardı, mücadele bununla bitmeyecekti.

Kazakistan’da farklı halkların temsilcileri yan yana yaşıyor.

Ortaya çıkan merkezkaç eğilimleri kaçınılmaz olarak Rusya’yı, Çin’i ve Kazakistan’da yaşayan Rus nüfusu etkileyecekti.

Durum, birçok komşu ülkeye yayılabilecek ve geniş bir jeopolitik alanı kaplayabilecek, büyük bir şiddet patlamasına neden olabilecek, durumu istikrarsızlaştırabilecek bir enerjiyle doluydu.

Türkiye’nin daha aktif bir şekilde dâhil olması için bir fırsat verecekti.

Şimdi Ankara’nın Türk birliğinin formatını aktif olarak desteklediğini, Türk devletlerinin silahlı kuvvetlerine asker gönderdiğini görüyoruz, bu onların yıkıcı bir ruhla hareket etmeye devam edeceklerinin açık bir göstergesi.

20 bin militanın mükemmel eğitimine dikkat etmek gerekiyor.

Bu aslında Almatı da dâhil olmak üzere, geniş bir alanı bir süre kontrol altına alabildikleri anlamına geliyor.

Birçok analist, militanların Afganistan ve başka yerlerden geldiğini tahmin ediyor.

O yol mümkün.

Ancak Türkiye’den Azerbaycan’a ve Hazar Denizi’ne giden daha kısa ve kesinlikle kontrol edilemez bir rota da var.

Bu yolun kullanıldığını varsaymak için birçok neden var.

Bakü ve Ankara’da Rus ve Ermeni karşıtı söylemlerin patlaması da aynı şeyi doğruluyor.

Başka bir deyişle, durumu istikrarsızlaştırmak için planlı bir eylem görüyoruz.

Muhtemelen bu tür girişimlerin bu kadar aniden durdurulacağını düşünmediler.

KGAÖ operasyonları, barışı koruma operasyonunun etkinliğini gösterdi.

Ancak mücadelenin bitmediğini ve diğer Orta Asya ülkelerinde de durumu istikrarsızlaştırma girişimlerinin olacağını düşünüyorum.

Pan-Türkizmi iş başında görüyoruz.

Kazakistan’ın kilit rol oynadığı Erdoğan’ın son haritasını da unutmamak gerekiyor.

Çünkü Kazakistan olmadan Rusya ve Çin’e karşı Pan-Türkizm’i ilerletmek son derece zor olacaktır.

Bunlar, tehlikeli bir yayılmacı projeyi hayata geçirmek için Türkiye ve Pan-Türkizm çevrelerinin planlı eylemleridir.

Projenin hayata geçirilmesi halinde bizim için de ölümcül bir tehlike oluşturacağını düşünüyorum.

Bunu Türkiye’de de gizlemiyorlar, Türk siyasetçiler Türk birliğinin ana sonucunun bir örneği olarak Karabağ’ı gösteriyorlar.

Bu süreçlerin oldukça belirli bir birbirine bağlılığı vardır.

Dolayısıyla duygulara teslim olmayarak radikal Pan-Türkizm vektörlerini durdurmak gerekiyor ve bu tür yetersiz algıları görüyoruz.

Sonuç küresel bir yangın olabilir”,- dedi Davit Babayan.

Daha fazlasını göster
Back to top button