ANASİYASET

Türkiye, Hindistan karşıtı merkez

Türkiye, Hindistan karşıtı faaliyetlerin merkezi haline geldi

“Tribune India”, Hindistan özel servislerinin raporlarına atıfta bulunarak, Türkiye’nin Pakistan istihbaratı tarafından yürütülen Hindistan karşıtı faaliyetlerin merkezi haline geldiğini yazıyor.

“Türkiye’nin dış politika varlığının genişlemesi, Ankara’nın Arap merkezinin dışındaki Müslümanları etkileme girişimiyle paralellik gösteriyor.

Pakistan ve Malezya ile bir grup kurmaya yönelik başarısız girişimlere rağmen, Pakistan istihbaratıyla ilişkiler ısındı ve Hint İslamcı grupları desteklemek için Keşmir’in ötesine yayıldı.

Milli Güvenlik Sekreterliği için hazırlanan raporda, Türk hükümeti ile medya (Keşmirli gazetecileri kiralamak), eğitim kurumları (yüksek maaşlı burslar) ve sivil toplum kuruluşları (Hint çıkarlarına yönelik düşmanca bir dış siyaset üzerinden Müslüman Hintliler üzerinde etki) gibi bağlı kuruluşlardan bahsedilmektedir”,- diye yazmaktadır gazete.

Daha fazlasını göster
Back to top button