ANASİYASET

Türkiye ile ilişkiler hakkında

Ermeni vatandaşları Türkiye ile ilişkiler hakkında ne düşünüyor?

Türkolog Varujan Geğamyan Facebook sayfasında, Amerikan IRI teşkilatı tarafından Kasım-Aralık 2021’de Ermenistan’da yürütülen kamuoyu anketinin sonuçlarıyla ilgili olarak, “Araştırmanın bazı sonuçlarından, Ermenistan vatandaşlarının Türkiye ile ilişkilere nasıl baktığını anlamak mümkün.

Ankete katılanların ezici çoğunluğu Türkiye (%90) ve Azerbaycan’ı (%77), Ermenistan’a yönelik başlıca siyasi tehdit olarak görüyor.

Ezici çoğunluk aynı zamanda bu iki ülkeyi güvenlik (sırasıyla %88 ve %81) ve ekonomik tehdit (sırasıyla %68 ve 52) olarak değerlendirmektedir.

Sadece %5’i Ermenistan’ın gelişmesi için Türkiye ile ilişkilerin gelişmesi gerektiğini düşünüyor.

Sadece %29’u Türkiye ile ilişkilerin ön koşulsuz kurulması gerektiğini düşünüyor. Ankete katılanların yaklaşık yarısı Türkiye ile diyalog başlatılması gerektiğini, ancak Ermeni Soykırımı’nın tanınması konusunun gündemimizde kalması gerektiğini düşünüyor.

%48’i ise Ermenistan’ın ön şartlarını ortaya koyması gerektiğini düşünüyor.

Ankete katılanların çoğunluğu (yaklaşık %59) Azerbaycan ile ulaşım yollarının açılmasının Ermenistan’ın ekonomik kalkınması üzerinde olumsuz bir etkisi olacağını düşünüyor (%27 aksini düşünüyor).

Türkiye ile yolların açılması konusunda da tablo hemen hemen aynı (%53’ü Ermenistan’a olumsuz etki yapacağını düşünüyor)”,- demektedir.

Daha fazlasını göster
Back to top button