ANASİYASETTOPLUM

Ermeni “tehdidi”

Türkler için Ermeni “tehdidi”

Türkiye’de yapılan son anketler, katılımcıların büyük bir çoğunluğunun Ermenistan’dan bir tehdit gördüğünü ve Ermenileri komşu olarak görmek istemediğini gösterdi.

Anketler Ermeni uzmanların endişelerini doğrulamaktadır.

İstanbul Kadir Has Üniversitesi, Turkey Trends-2021 araştırmasının sonuçlarını yayınladı.

Bu çerçevede, Türkiye nüfusunun Ermenistan’a karşı tutumuna da değinen bir anket yapıldı.

“Ermenistan’ın, Türkiye için bir tehdit olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna % 60,9’u olumlu yanıt verdi (% 22,3’ü “hayır”, % 16,8’i “bilmiyorum”).

Böylece Ermenistan, ismi belirtilen ülkeler arasında birinci sırada olup, Ermenistan’ın ardından İsrail ve ondan sonra da ABD gelmektedir.

“Türkiye’nin Ermenistan ile ilişkilerini düzeltmeye çalışması gerektiğini düşünüyor musunuz?” sorusuna % 14,4’ü olumlu yanıt verirken, % 66,2’si hayır, % 19,4’ü ise “hiçbir fikrim yok” olarak cevapladı.

Ayrıca “Ermeni bir komşu ister misiniz?” sorusuna sadece % 9,1’i olumlu yanıt vermiş, % 37.1 “önemli değil”, % 53.8’i ise buna hazır olmadığını belirtmiştir.

“Türk hükümeti, toplumun Ermenistan’a yönelik olumsuz tutumunu bir haftada değiştirebilir, ancak onlar Ermenistan’la iyi komşuluk ilişkileri kurmaktan ziyade, boyun eğdirmeye çalışıyorlar”,- demektedir Türkolog Tiran Lokmagözyan.

“Türkiye’de kamuoyu öncelikle devlet propagandası temelinde oluşturulmaktadır.

Yabancı dil bilmiyorsanız, devletin dayattığı bilgiden farklı bir bilgi alamazsınız.

Ülkede hiçbir zaman özgür basın olmadı, ancak alternatif görüşler sunan küçük siyasi grupların (sol, komünistler, Maoistler) ayrı gazeteleri olmuştur, şimdi onlar da artık yok gibiler.

Türkiye’nin hemen hemen tüm sakinleri, Ermenistan hakkında, devlet ve hatta Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisi tarafından kontrol edilen bilgi kaynaklarından bilgi alıyor.

Son yıllarda Karabağ sorunuyla ilgili, Ermenistan hakkında bilgi akışı arttı.

Lakin Ermenistan, Türkiye’nin gündeminde öncelikli öneme haiz olmayıp, sadece 4-5. sıradadır”,- demektedir Türkolog.

Lokmagözyan, Türk nüfusunun % 61’inin Ermenistan tarafından tehdit edildiğini hissediyor olmakla birlikte, çok daha fazla insanın Ermenistan’ı düşman olarak gördüğünü düşünüyor.

“Türk halkı, Ermenistan’ın “aç, fakir bir ülke” olduğunu ve Türkiye’den mal tedarik edilmediği durumda, bütün Ermenilerin “açlıktan öleceğini” düşünüyor.

Ermenistan’ı düşman olarak görenlerin oranı % 60,9’dan ziyade % 99 olduğunu söyleyebilirim, fakat birçoğu Erivan’dan bir tehdit geleceği fikrinde değil.

Türk hükümetinin mevcut politikası, Ermenistan’a diz çöktürmeyi ve bir şeyler koparmayı amaçlıyor.

O ülkenin politikası değişmez ve hükümet değişikliği nedeniyle bir günde sıfırlanmaz.

Türk devletinin politikası biraz sapabilir, fakat yönü aynı kalır.

Ermenistan ise bu yolun üzerinde bulunmamalıdır.

Türk siyasetinde bu konu bu şekilde ortaya konmuştur, Ermenistan ve Ermeni halkı ya var olmayacak veya Ankara’nın kontrolü altında olacaktır.

Mevcut çözüm süreci, Türk toplumunun Ermenistan’a karşı tutumunun, Türk hükümeti tarafından değiştirileceği anlamına gelmemektedir “,- dedi Lokmagözyan.

Daha fazlasını göster
Back to top button