ANASİYASET

Artsakh Ermenilerinin hakları

Artsakh Ermenilerinin haklarının kesin olarak güvence altına alınması, Ermeni tarafı için esastır

Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Azerbaycan ile barış anlaşması müzakerelerinin ön koşulsuz yapılması gerektiğini vurgulamaktadır.

Bakan, Dışişleri Bakanlığı’nın barış anlaşması müzakerelerinin düzenlenmesi için AGİT Minsk Grubu eş başkanlarına başvurduğunu hatırlattı.

Ararat Mirzoyan, “Armenpress” ile yaptığı söyleşide, Azerbaycan’ın Ermeni tarafına ilettiği barış anlaşmasının 5 ilkesine değindi ve Ermeni tarafının bu konudaki tutumunu sundu.

– Onlara göre, Ermenistan’a devredilen barış anlaşmasının 5 ilkesi dün Azerbaycan Dışişleri Bakanı tarafından yayınlandı.

Ermenistan’a aktarılan belge bu mu?

 – Evet, Azerbaycan Dışişleri Bakanı, Ermenistan’a aktarılan önerileri kamuoyuna açıkladı.

Bu arada 21 Şubat tarihli mektubun ancak 10 Mart’ta Ermeni tarafına iletilmiş olması dikkat çekicidir.

– Bahsedilen önerilerde Ermeni tarafının tutumu nedir?

– Her şeyden önce, bir barış anlaşmasına ilişkin her müzakerenin ön koşulsuz gerçekleşmesi gerektiğidir.

Ana önerilere gelince, iki ülke, aslında 8 Aralık 1991’de “Bağımsız Devletler İşbirliğinin Kurulmasına İlişkin Anlaşma”yı müşterek olarak imzalamış olup, birbirlerinin toprak bütünlüğünü zaten tanımışlar ve toprak iddiasında bulunmadıklarını kabul etmişlerdir.

Önergede belirtilen hususların, mevcut sorunların tüm gündemini tam olarak yansıtmadığını belirtmek gerekir.

Artsakh Ermenilerinin hak ve özgürlüklerinin açıkça güvence altına alınması ve Dağlık Karabağ’ın statüsünün nihayet netleştirilmesi Ermeni tarafı için esastır.

Bizim için Dağlık Karabağ sorunu bir toprak meselesi değil, bir hak meselesidir.

Daha önce de bildirdiğimiz gibi, Ermeni tarafı Azerbaycan’ın önerisine bahsi geçen tutum doğrultusunda yanıt verdi.

– Azerbaycan’ın dile getirdiği öneriler, iki ülke arasındaki sınır belirleme sürecinin yanı sıra bölgedeki ulaşım altyapısının engellerinin kaldırılmasına atıfta bulunuyor. Bu süreçler nasıl gelişiyor?

– 9 Kasım 2020, 11 Ocak 2021 ve 26 Kasım 2021 üçlü beyannamelerinde öngörülen anlaşmaların eksiksiz uygulanması gerektiğine inanıyor, bu yönde tutarlı olmaya devam ediyoruz.

Bildiğiniz gibi, bu anlaşmaları uygulamak için, birliklerin karşılıklı çekilmesi yoluyla bir sınır süreci başlatma önerisi ve Azerbaycan tarafından reddedilen uluslararası bir izleme mekanizmasının getirilmesi gibi bütüncül teklifler yaptık.

– Bir barış anlaşması için olası müzakereleri nasıl görüyorsunuz?

– Ermenistan Dışişleri Bakanlığı daha önce, BM Şartı, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ve Helsinki Nihai Senedi’ne dayalı bir barış anlaşması için AGİT Minsk Grubu eş başkanlarına başvurduğunu açıklamıştı.

Daha fazlasını göster
Back to top button