ANASİYASETTOPLUM

Saldırılar okul saatlerinde

Çeşitli askeri teçhizatın kullanımı, özellikle çocukların okula ve anaokuluna devam ettiği saatlerde daha yoğundu

Ermenistan İnsan Hakları Savunucusu personeli tarafından gerçekleştirilen monitoring ve toplanan kanıtların incelenmesi, 13-14 Eylül 2022’de Sünik, Geğarkunik ve Vayots Dzor’da sivil nüfusun ve eğitim kurumları da dâhil olmak üzere, kamu altyapılarının Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından ayrım gözetmeksizin hedef alınmış ve çocuklar da dâhil olmak üzere sivil nüfusun uluslararası yasal düzenlemelerle güvence altına alınan bir takım haklarının ihlal edilmiş olduğunu kanıtlamaktadır.

Azerbaycan silahlı kuvvetleri tarafından, özellikle çocukların okula ve anaokuluna devam ettiği saatlerde, çeşitli askeri teçhizat kullanımının daha yoğun olduğu ve bazı durumlarda okullar ve anaokulların Azerbaycan silahlı kuvvetleri tarafından doğrudan hedef alındığı gözlenmiştir.

Daha fazlasını göster
Back to top button