ANASİYASET

Türkiye’de ayrımcılık

Türkiye’de halkın yüzde 54,3’ü siyasi görüşlerinden dolayı ayrımcılığa uğradığına inanıyor

Freedom Stockholm Center tarafından bildirildiğine göre, Türkiye’nin 26 ilinde 1.531 kişiye ayrımcılığa uğrayıp uğramadıklarını soran bir ankete göre, ankete katılanların yüzde 25,8’i etnik kökenlerinden, yüzde 26,5’i dini inançlarından, yüzde 36,6’sı göçmen kimliğinden ve yüzde 54,3’ü siyasi inançlarından dolayı düzenli olarak ayrımcılığa uğradığını söyledi.

Rapora göre ayrımcılığın en yaygın olduğu sektör veya kurumlar yüzde 38,3 ile kamu kurumları ve yüzde 34,7 ile özel sektör.

Bunu yüzde 31,5 ile devlet veya belediye kurumlarının sosyal hizmetleri takip ediyor.

Dini kurumlarda hiç ayrımcılığa uğramadığını söyleyenlerin oranı yüzde 36,3’tür.

“Türkiye’deki mevcut yasaların ayrımcılığı önlemek için yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna yüzde 10,4 evet, yüzde 85,7 hayır cevabını verdi.

Ankete katılanların yüzde 65’ine göre Türkiye’de devlet kurumları ayrımcılığı önlemek için yeterli adımları atmıyor veya uygun önlemleri almıyor.

Genel olarak, ankete katılanların yüzde 81,6’sı Türkiye’de ayrımcılık yapanların, yaptıklarından dolayı cezalandırılmadığına inanıyor.

Daha fazlasını göster
Back to top button