ANASİYASET

Barış için üç temel prensip

Azerbaycan üç ilkeye bağlılığını bir kez daha teyit ederse barışı tamamlanmış sayabiliriz

Başbakan Nikol Paşinyan, Azerbaycan’la barış sürecinin sürdürülmesinin önemli olduğunu belirterek, bunun üç temel prensip temelinde sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

Ulusal Meclis’te hükümet üyeleriyle yaptığı soru-cevap oturumunda Paşinyan, bu ilkelerin 15 Temmuz 2023’te Brüksel’de yapılan toplantının ardından Avrupa Konseyi başkanı Charles Michel tarafından yapılan açıklamada kaydedildiğini hatırlattı.

“Bu ilkeler şunlardır: Birincisi, Ermenistan ve Azerbaycan, Ermenistan Cumhuriyeti’nin topraklarının 29.800 ve Azerbaycan topraklarının 86 bin 600 kilometre kare olduğu anlayışıyla birbirlerinin toprak bütünlüğünü tanıyacaklar.

İkinci olarak Alma-Ata deklarasyonu, sınırların belirlenmesi için siyasi bir temel oluşturmalıdır.

Belirlemenin hangi haritalar üzerinden yapılacağı konusunda bir karara varılması ve anlaşmaya varılması çok önemlidir.

Bizim düşüncemiz 1975 haritaları esas alınarak bunun gerçekleşmesi gerektiği yönündedir, fakat prensip olarak bu konudaki tutumumuzun çok sert olduğu söylenemez.

Üçüncüsü, bölgede iletişimin açılması, ülkelerin egemenliği, yargı yetkisi, yasama, eşitlik ve karşılıklılık ilkesi temelinde gerçekleşecek.

Ben, Azerbaycan’ın kamuya açıklanmış ilkelere bağlılığını yeniden teyit etmesi halinde, pratikte barış anlaşmasının imzalanmasının yalnızca kısa bir süre meselesi olduğunu düşünebileceğimizi sanıyorum”,- diye vurguladı.

Ancak başbakan, Azerbaycan’ın üst düzey yetkililerinin söz konusu ilkelere bağlılıklarını yeniden teyit etmemelerini sorunlu buluyor.

“Bütün bunlar, Ermenistan’ın toprak bütünlüğüne yönelik bazı sözde emellerini gerçekleştirdikten sonra gerçekte barışı düşündüklerine dair şüpheleri artırıyor.

Azerbaycan’ın, bahsettiğim üç ilkeye bağlılığını yeniden teyit ettiğini açıkladığı gün, pratikte barışın sağlandığını düşünebiliriz”,- diye vurguladı Paşinyan.

Başbakan, Granada’da imzalayacağı anlaşmada da bu ilkelerin yer aldığını ifade etti.

“En önemli şey bu.

Bu üç prensip olmadan imzaladığımız her şey kibar bir beyan olacaktır.

Temel taşı budur.

Sadece imzalamakla kalmayıp, halka güvenle seslenirim, barış anlaşmasının imzalanmasına giden yolun yaklaşık yüzde 70’ini kat ettiğimizi söyleyebilirim”,- diyen Paşinyan, bunun barış yolunun en zor kısmı olacağını vurguladı.

Daha fazlasını göster
Back to top button