ANASİYASET

Dağlık Karabağ’da ölü bedenlere saygısızlık vakaları kaydedildi

Siviller arasında ölüm, bedene saygısızlık, amputasyon ve diğer vakalar. Ermenistan Ombudsmanı Anahit Manasyan, Dağlık Karabağ’dan zorla yerinden edilen kişilerle Ermenistan’ın farklı bölgelerinde yürüttüğü araştırma çalışmasının ön sonuçlarını Ermenistan’da akredite olan diplomatik kurum ve uluslararası kuruluşların temsilcilerine sundu.

Toplantının amacı, Ermenistan Ombudsmanı tarafından Ermenistan’ın farklı bölgelerindeki Dağlık Karabağ’dan zorla yerlerinden edilmiş kişilerle gerçekleştirilen bilgi toplama çalışmasının sonuçlarının yanı sıra, yerinden olmuş kişilerle özel görüşmelerle vurgulanan insan hakları ihlallerinin sunulmasıydı.

Savunmacı, görev alanı kapsamında, kişilere yönelik çeşitli kötü muamele biçimlerinin belirlenmesinin, söz konusu hassas grupların haklarının garanti altına alınmasına ilişkin devlet organlarına tavsiyelerde bulunulması açısından önemli olduğunu vurguladı; Bahsi geçen kişi ve yakınlarının hakları, devletin özel bir metodoloji uygulamasını gerektirir.

Ombudsman, somut gerçeklerle, Azerbaycan’ın uluslararası insan hakları hukuku ve uluslararası insancıl hukuk ihlallerine, özellikle sivil yerleşimlerin ve altyapıların, sivil halkın hedef alınmasına ve bunun sonucunda sivil halk arasında ölümlere yol açtığına değindi.

Azerbaycan’ın saldırganlığı sonucu sivillerde yaşanan ölümler, bedenlere saygısızlık, amputasyonlar ve diğer vakalarla ilgili bilgiler belgelendi ve gerçekleri doğrulayan fotoğraflar sunuldu.

Kötü muamelenin diğer belirtilerine ilişkin derlenmiş gerçekler de sunulmaktadır. Kıtlık nedeniyle Ermenistan’a gelen çocuklar, yaşlılar, hamile kadınlar da dahil olmak üzere insanların bayılma vakalarından, etnik Ermenilere yönelik çeşitli aşağılayıcı tutumlardan bahsettiler.

Dinleyicilerin dikkatini Azerbaycan medyası ve sosyal ağlarının izlenmesinin sonuçlarına çeken Ombudsman, Azerbaycanlı kullanıcıların etnik kökene dayalı olarak Ermeni nüfusunu hedef alan, nefret ve şiddeti teşvik eden ve bunları haklı çıkaran çok sayıda paylaşımda bulunduğunu kaydetti. Bu bağlamda savunmacı, Azerbaycan toplumunun bu tür hoşgörüsüz tutumunun, Azerbaycan makamlarının Ermeni karşıtı politikasının sonucu ve kanıtı olduğunu vurguladı.

Daha fazlasını göster
Back to top button