ANASİYASET

Fransa’dan beklentiler

Fransa’nın Azerbaycan’ı sorumlu tutmayı sürdürmesini bekliyoruz

AKPM’de Ermenistan heyetinin üyesi Armen Gevorgyan, AKPM sonbahar oturumunda “Fransa’nın AKPM üyeliğine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmesi” konulu görüşme sırasında bir konuşma yaptı.

“Sevgili iş arkadaşlarım,

Geçtiğimiz on yıllar boyunca, benim ülkem de dâhil olmak üzere, birçok üye devlet, Fransa’yı iyi yönetişim, insan haklarının korunması ve katılımcı demokratik süreçte en iyi uygulamaların kaynağı olarak gördü.

Lakin başka bir konuya, yani Fransız dış politikasında insan hakları boyutuna odaklanmama izin verin.

Fransa, 1990’lı yılların sonundan bu yana, yirmi yıldır Dağlık Karabağ anlaşmazlığına barışçıl bir çözüm bulmaya çalışan AGİT Minsk Grubu’nda eş başkanlık yapıyor.

Fransız arabuluculuğu, kendi kaderini tayin hakkı da dâhil olmak üzere, Dağlık Karabağ’ın yerli Ermeni nüfusunun haklarının desteklenmesi lehinde tutarlı bir tutum sergiledi.

Son yirmi yılda petrol ve gazın insan hakları ve liberal değerlerin üzerinde bir konuma gelmesi sayesinde dünya siyasetinde yaşanan değişimlere rağmen, Fransa’nın pozisyonunun değişmediğine özellikle dikkat çekmek istiyorum.

Ermeni Soykırımını 2001 yılında kanunen tanıyan Fransa’nın, Ermeni halkına yönelik ikinci soykırım niyetinin açık bir ifadesi olarak, Azerbaycan hükümetinin güç kullanımına karşı bugünkü mücadelesinde özel bir sorumluluk taşıdığını da vurgulamalıyım.

Ermeni halkı bu politikayı çok takdir etmektedir.

Meslektaşlarım, insan haklarının sadece retorik düzeyde değil, pratik politika düzeyinde de korunması, bu mecliste ve genel olarak Avrupa’da bambaşka bir imaj yaratacaktır.

İnsan hakları ve onur ideallerine gerçek destek, ancak birçok devletin güç siyasetine yöneldiğini gördüğümüz şimdiki gibi kriz zamanlarında gösterilebilir.

Bana göre Fransa’nın bölgesel güvenlikteki rolüne ilişkin Ermenilerin bakış açısı üç ana noktada özetlenebilir.

Öncelikle, Azerbaycan’ın uluslararası hukuk ve düzeni açıkça ihlal ettiği boyut göz önüne alındığında, Dağlık Karabağ sorununun çözülmüş sayılamayacağı anlayışını desteklemek için, Fransa’nın, bilinen tüm güncel zorluklara rağmen, tüm uluslararası paydaşlar arasında yapıcı diyaloğu teşvik etmesini bekliyoruz.

İkinci olarak, Fransa’yı, tüm tarihsel ve nesnel gerçekleri dikkate alarak, Ermenistan’ı “ya… ya…” seçeneğiyle karşı karşıya bırakmayarak, yeni saldırgan eylemleri dizginleyerek, bölgemizde uzun vadeli ve adil bir barışa katkıda bulunmaya ve Türk koalisyonunu, özellikle Türkiye ve Azerbaycan’ın saldırgan faaliyetlerini dizginlemeye çağırıyoruz.

Son olarak da, insanlığa karşı işlenen suçların cezasız kalmaması için Fransa’nın bu örgüt de dâhil olmak üzere, Azerbaycan’ın hesap vermesini takip etmesini ve Bakü’deki tüm Ermeni esirlerin serbest bırakılmasını bekliyoruz”,- dedi Armen Gevorgyan.

Daha fazlasını göster
Ayrıca oku
Close
Back to top button