ANASİYASET

AKPM Dağlık Karabağ’la ilgili kararı kabul etti

Etnik temizlik konusunda makul şüpheler var

AKPM, “Dağlık Karabağ’daki insani durum” kararını kabul etti.

AK Parlamenter Asamblesi “Dağlık Karabağ’daki insani durum” kararını ve aynı isimli istişareyi kabul etti.

Ermenistan meclis heyeti başkanı Ruben Rubinyan Facebook sayfasında duyurduğuna göre, “Karar, Azerbaycan’ın 19 Eylül 2023’te Dağlık Karabağ’a yönelik askeri operasyonlarını kınamaktadır.

Meclis, Dağlık Karabağ nüfusunun neredeyse tamamının, fiziksel imha tehdidi ve Azerbaycan hükümetinin uzun süredir devam eden Ermeni karşıtı politikası nedeniyle anavatanlarını terk ettiğini belirtiyor.

Meclis, etnik temizlik konusunda makul şüphelerin bulunduğunu belirtmektedir.

Meclis, etnik temizliğin bir savaş suçu veya insanlığa karşı suç olarak uygulanmasının bireysel cezai sorumluluğa yol açabileceğini belirtmektedir.

Meclis, Bakanlar Komitesi’ne, AK üye ülkeleri tarafından üstlenilen taahhütlerin yerine getirilmesine ilişkin 1994 beyannamesine dayanarak, Azerbaycan için bir izleme süreci başlatması çağrısında bulunmaktadır.

Azerbaycan’ın yasal yükümlülüklerini ciddi şekilde ihlal etmesine yanıt olarak, Bakanlar Komitesi ile Parlamenterler Meclisi arasında ek bir ortak prosedür çağrısında bulunmaktadır.

Azerbaycan’ın yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda Meclisin 2024 yılında AKPM’nin ilk oturumunda Azerbaycan delegasyonunun görev süresine itiraz edilmesi (bu, Azerbaycan delegasyonunun AKPM’ye katılımının en azından geçici olarak askıya alınacağı anlamına gelecektir) yönünde oy kullanmaktan başka seçeneği kalmayacağını belirtiyor.

Son iki haftada 100.600’den fazla Ermeni’nin Dağlık Karabağ’ı terk ettiğine değinen Meclis, bunun nedenlerini şöyle kaydediyor: Azerbaycan’ın 19 Eylül 2023’te başlattığı askeri operasyonlar ve Laçin Koridoru’nun kapatılmasının yol açtığı kriz.

Meclis, Dağlık Karabağ halkının trajik göçünün yeni bir olgu olarak kabul edilmemesi gerektiğine derinden inanmaktadır.

Azerbaycan, Avrupa Konseyi’nin bir üyesi olarak, örgütün temel değerlerine bağlılığını korumalı ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye hazır olduğunu göstermelidir.

Meclis, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Azerbaycan’a karşı geçici tedbirlerin uygulanmasına ilişkin 22 Eylül 2023 tarihli kararına atıf yapıyor ve Azerbaycan’ı bu tedbirleri derhal uygulamaya çağırıyor.

Meclis, Azerbaycan’ı Dağlık Karabağ’daki Ermeni nüfusunun geri dönüşünü sağlamak ve haklarını korumak için derhal harekete geçmeye çağırıyor.

Meclis, Azerbaycan’ı bölgedeki Ermeni kültürel mirasının korunmasını sağlamaya çağırıyor.

Azerbaycan’dan, Dağlık Karabağ’ın tutuklu bulunan tüm temsilcilerinin yanı sıra, Azerbaycan’da tutulan tüm Ermeni savaş esirlerinin serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunmaktadır.

Kararda, Dağlık Karabağ Ermenilerinin anavatanlarından zorla yerlerinden edilmelerinin yol açtığı vahim insani durum ele alınıyor ve Avrupa Konseyi’nin eylemleri de dâhil olmak üzere, Ermenistan’a destek verilmesinin gerekliliği vurgulanıyor.

Asamble, uzun süredir devam eden trajik çatışmanın ancak barışçıl bir şekilde, diyalogla ve net iyi niyet sinyalleri yoluyla, yürürlükteki uluslararası hukuk temelinde ve orada yaşayan herkesin haklarına tam saygı gösterilerek çözülebileceğine kuvvetle inanmaktadır.

Meclis, Azerbaycan’ı komşu Ermenistan’la barış içinde yaşama isteğini göstermek için her şeyi yapmaya çağırıyor.

Asamble, 1991 tarihli Almatı Deklarasyonu’na dayanarak, hem Ermenistan’ın hem de Azerbaycan’ın birbirlerinin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine ve ayrıca sınırların dokunulmazlığına saygı duymasını beklemektedir.

Meclis, ülkelerin egemenliği, toprak bütünlüğü temelinde ve ulusal yargı yetkisi dâhilinde bölgesel ulaşım kanallarının açılması çağrısında bulunuyor.

Bu bağlamda Meclis, Nahcivan’la olası bağlantının Ermenistan’ın iradesine aykırı ve Ermenistan’ın ulusal çıkarlarına zarar verecek şekilde kurulamayacağını vurgulamaktadır.

Asamble, Azerbaycanlı yetkililerin uluslararası yapıların üst düzey inceleme ziyaretlerini organize etme konusunda anlaşmasını bekliyor.

Meclis, Avrupa Konseyi’nin ilgili kurum ve organlarının bölgeye girmesine yönelik acil ihtiyacın yanı sıra, Azerbaycan yetkililerinin, sözleşmenin korunması ve genişletilmesine yönelik olarak geri dönmek isteyenlerin güvenliği de dâhil olmak üzere, bölgedeki Ermenilerin hak ve özgürlükleri konusunda alınan veya alınacak tedbirlere ilişkin, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri ve Bakanlar Komitesi’ne düzenli olarak tam ve ayrıntılı bilgi vermesi gerektiği görüşündedir.

Azerbaycan, Avrupa Konseyi’ne katıldığında üstlendiği, anlaşmazlığı barışçıl yollarla çözme taahhüdüne saygı göstermediğinden dolayı üzüntülerini sunan ve etnik temizlik şüphelerini uyandıran durumdan derin endişe duymakta olan Parlamenter Asamblesi, Dağlık Karabağ’daki Ermeni nüfusunun neredeyse tamamının göçü ve onları etkileyen insani ve insan hakları kriziyle mücadele etmek için Bakanlar Komitesini acil önlemler almaya davet eder.

Meclis, Genel Sekreter ve Bakanlar Komitesi’nin mümkün olan en kısa sürede Avrupa Konseyi’nin bir inceleme heyeti ziyareti düzenlemesini talep etmektedir.

Bu ziyaret, ülke dışına sığınmış olanlar da dâhil olmak üzere, yerel Ermenilerin geri dönmesi ve geri dönmek isteyecek olanların hepsinin güvenliğinin sağlanması amacıyla sahada değerlendirme yapmayı ve hakların korunması için alınacak tedbirlerin ana hatlarını çizmeyi amaçlayacaktır.

Genel Sekreterin Göç ve Mültecilerden Sorumlu Özel Temsilcisinin, mevcut durumda Örgüt tarafından sağlanacak yardımı değerlendirmek üzere Ermenistan’a araştırma misyonunu gönderilmesi kararını memnuniyetle karşılar.

Meclis, Azerbaycan makamlarının aldığı tedbirleri ve onların üstlendiği uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesini dikkatle takip edeceğini kaydeder”,- diye belirtmektedir.

Daha fazlasını göster
Back to top button