ANASİYASET

Ermenistan-AB siyasi ve güvenlik diyaloğu

AB, Ermenistan’ın “Barış Kavşağı” projesini memnuniyetle karşıladı

Çarşamba günü Brüksel’de Ermenistan-AB siyasi ve güvenlik diyaloğunun ikinci üst düzey oturumu gerçekleşti.

“Ocak ayında Erivan’da yapılan diyalogun açılış oturumuna dayanarak, ikinci oturumda Ermenistan ve AB’nin dış politika, güvenlik ve savunma politikası alanlarında siyasi diyaloğu ve işbirliğini genişletme yönündeki karşılıklı çıkarları doğrulandı.

AB, Ermenistan’ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne (29.800 km2) ve sınırlarının dokunulmazlığına koşulsuz desteğini yineledi ve Ermenistan’ın AB ile daha yakın işbirliğine hazır olmasını memnuniyetle karşıladı.

Toplantı sırasında taraflar Avrupa güvenlik mimarisinin mevcut zorluklarını görüştü.

Bu bağlamda kuvvet kullanımının veya kuvvet tehdidinin kabul edilemezliği şiddetle vurgulanmıştır.

Taraflar, Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesinin mutlak gerekliliğini vurguladılar.

Bu bağlamda AB, 1991 yılında kurulan toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması ve sınırların dokunulmazlığı ilkelerine dayanarak, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine desteğini ifade etti.

Alma-Ata Deklarasyonu’na göre, SSCB Genelkurmay Başkanlığı’nın taraflara sunduğu haritalara dayalı olarak sınırlandırma yapılması ve her ülkenin egemenlik, yargı yetkisi, saygı, eşitlik ve karşılıklılık esasına dayalı bölgesel iletişimin açılmasına yönelik Ermenistan ve Azerbaycan arasında ilişkilerin düzenlenmesine AB desteğini açıklamıştır.

Ermenistan, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in arabuluculuğuyla Brüksel’de yapılacak liderler toplantısına katılmaya hazır olduğunu doğruladı.

AB, Ermenistan’ın Barış Kavşağı projesini, Ermeni hükümetinin bölgede ve ötesinde barış ve işbirliğine olan bağlılığının bir göstergesi olarak memnuniyetle karşıladı.

Ermenistan, AB sivil izleme misyonunun (Ermenistan’daki AB Misyonu) Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki uluslararası kabul görmüş sınır boyunca hızlı bir şekilde konuşlandırılmasını ve AB üye devletlerinin misyona sağladığı desteği takdir etti.

Ermeni tarafı da AB’nin üçüncü ülkelerin misyona katılımı konusunda hazır olmasını memnuniyetle karşıladı.

Taraflar, misyonun genişletilmesi olasılığının yanı sıra “Avrupa Barış Aracı” aracılığıyla Ermenistan’a ölümcül olmayan silahların sağlanmasına destek konusunu da görüştü.

Ermenistan’ın Karadeniz denizaltı elektriği ve internet kablo projeleri gibi bölgesel projelere katılımına verilen destek bir kez daha teyit edildi.

Taraflar ayrıca Dağlık Karabağ’dan zorla yerlerinden edilen Ermeni mültecilerin sorunlarına da değinerek, geri dönüş hakkı da dâhil olmak üzere, Dağlık Karabağ Ermenilerinin haklarının ve güvenliğinin sağlanması gerektiği yönünde daha önce ifade edilen tutumları yeniden teyit etti.

Taraflar, Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin tam olarak düzenlenmesi süreci açısından, özellikle kara sınırlarının üçüncü ülke vatandaşlarına ve diplomatik pasaport sahiplerine açılmasına ilişkin olarak bugüne kadar varılan anlaşmaların en kısa sürede uygulamaya konmasını umduklarını ifade etti.

Diyalogun katılımcıları ayrıca bölge ülkeleriyle ilişkilerin durumu, daha geniş jeopolitik gelişmelerin yanı sıra hibrit tehditler ve diğer güvenlik sorunlarıyla ilgili konuları da görüştü.

Ermenistan-AB siyasi ve güvenlik diyaloğunun bir sonraki oturumu 2024’te Erivan’da gerçekleşecek.

Siyasi ve güvenlik konularına ilişkin ikinci üst düzey diyalog oturumuna, Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan ve AB’nin Siyasi İşlerden Sorumlu Avrupa Dış Eylemler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora eş başkanlık yaptı”,- denmektedir Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında.

Daha fazlasını göster
Ayrıca oku
Close
Back to top button