ANASİYASET

Özen’e göre Türkiye, en büyük bağışçıdır

Türkiye denize kıyısı olmayan ülkeleri destekleme konusundaki istekliliğini bir kez daha teyit ediyor

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Birinci Sekreteri Hüseyin Özen’e göre Türkiye, isteyen herkesin hizmetlerinden yararlanabileceği Birleşmiş Milletler üyesi denize kıyısı olmayan ülkeler bazında en büyük bağışçıdır.

Erivan’da düzenlenen denize kıyısı olmayan gelişmekte olan ülkelerin bakanlar toplantısında konuşan Özen, Türkiye’nin sürekli ve engelsiz ulaşım bağlantısını bir öncelik olarak gördüğünü, bu nedenle çok modlu ulaşım yollarının işletilmesini desteklediğini kaydetti.

“BM Genel Kurulu çerçevesinde gerçekleştirilen 22. bakanlar toplantısının ardından bu toplantı, Haziran ayında Kigali’de yapılacak konferansın arifesinde önemli bir rol oynayacaktır.

Bugünkü toplantının konusu ve zorunluluğu tam zamanındadır.

Uzun vadeli, dayanıklı ekonomilerin itici gücü olarak adil, uygun fiyatlı ve kapsayıcı ulaşım bağlantısını güçlendirmeliyiz.

Dünyada hayatımızın farklı alanlarını etkileyen birçok kriz var.

Bu durumda denize kıyısı olmayan ülkeler küresel zorluklara ve sosyo-ekonomik sonuçlara karşı daha savunmasızdır.

Ulaştırma bağlantısının, özellikle adı geçen gruptaki ülkeler söz konusu olduğunda, ekonomik alanda önemli bir role sahip olduğunun farkındayız.

Bağlantının faydaları yalnızca ekonomik hususlarla sınırlı değildir.

Genel olarak sürekli gelişim için bir katalizördürler.

Önemli ulaşım koridorlarının kesişme noktasında yer alan Türkiye, sürekli ve engelsiz bağlantıya öncelik veriyor, bu nedenle çok modlu ulaşım yollarının işletilmesini destekliyor”,- diye konuşan Özen’e göre, Türk tarafı bağlantı projelerini daha düzgün bir şekilde uygulamak için, Trans-Hazar doğu-batı orta koridor girişimini geliştirdi.

Özen’e göre Orta Koridor, Kafkaslar bölgesinden ve Hazar Denizi’ni geçerek Orta Asya ve Çin ülkelerine ulaşan multimodal ulaşım yollarının önemli olduğu önemli bir girişimdir.

“Bu koridor, denize kıyısı olmayan bir dizi ülkeyi kapsıyor ve bu ülkelerin bağlantılarına önemli ölçüde katkıda bulunuyor ve entegrasyonu geliştiriyor.

Günümüzün küresel toplumunda dijital bağlantı göz ardı edilemez.

Ekonomik büyüme ve toplumların dönüşümü için bir platformdur.

Dijital bağlantının anahtarı olan teknolojik ilerlemeler, finansmanı daha erişilebilir hale getirerek, ihracatın yapısının iyileştirilmesine yardımcı oluyor, ancak teknolojik ilerlemelerin faydaları tüm ülkeler için eşit derecede mevcut değil.

Bu, özellikle karayla çevrili devletler ve daha az gelişmiş ülkeler için geçerlidir.

Türkiye, isteyen herkesin hizmetlerinden yararlanabileceği Birleşmiş Milletler üyesi denize kıyısı olmayan ülkeler bazında en büyük bağışçıdır.

Türkiye, sürdürülebilir kalkınma ve bağlantıların geliştirilmesi adına söz konusu gruptaki ülkeleri desteklemeye hazır olduğunu bir kez daha teyit eder”,- diye tamamladı sözünü Özen.

Daha fazlasını göster
Back to top button