ANASİYASET

Paşinyan’ın barış ihtimali

Paşinyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış ihtimaline değindi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışın tesis edilmesi ihtimaline ve bunun hangi ilkeler çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiğine değindi.

Paşinyan, denize kıyısı olmayan gelişmekte olan ülkelerin bakanlar toplantısında yaptığı konuşmada, “Asıl soru, Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışın ne kadar mümkün olduğu ve bunun hangi ilkeler çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiğidir.

Ana prensipler üçtür.

Öncelikle ulaşım ablukasına ilişkin anlaşmaların ülkelerin egemenliği, yargı yetkisi, eşitliği ve karşılıklılık ilkesine dayanması gerekiyor.

İkinci prensibe göre, Ermenistan ve Azerbaycan’ın, Ermenistan’ın topraklarının 29.800 kilometrekare, Azerbaycan’ın ise 86.600 kilometrekare olduğu anlayışıyla birbirlerinin toprak bütünlüğünü tanımasıdır.

Üçüncü prensip, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınır belirleme sürecinin, 1991 Almatı Deklarasyonu temelinde gerçekleşmesi gerektiğidir.

Bu belgede iki olgu kaydedilmiştir.

Birincisi, SSCB’nin artık var olmaması, ikincisi, söz konusu bildirgeyi imzalayan 12 cumhuriyetin, SSCB’nin idari sınırları dâhilinde bağımsızlığa kavuşması, dolayısıyla idari sınırların devlet sınırlarına dönüşmesi ve devletlerin buna dayanarak birbirlerinin toprak bütünlüğünü bu sınırlar üzerinden tanımasıdır.

Yukarıda belirtilen üç ilke, Brüksel’de düzenlenen üçlü toplantıların sonuçlarıyla, özellikle AB Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Ermenistan Başbakanı’nın 14 Mayıs ve 15 Temmuz’daki toplantılarının sonuçlarıyla tespit edildi”,- dedi.

Azerbaycan’ın bu anlaşmalardan ve prensiplerden vazgeçmemesi durumunda, yakın gelecekte Azerbaycan ile barış anlaşması imzalanmasının çok gerçekçi hale geleceğini vurguladı.

“Ermenistan söz konusu anlaşmalara olan bağlılığını bir kez daha teyit etti.

Asıl sorun, yakın gelecekte Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir barış anlaşmasının imzalanmasının ne kadar muhtemel olduğudur.

Böyle bir olayın gerçekleşme ihtimalinin yüksek olmadığını gösteren olgulara odaklanılabileceği gibi, bu tür gelişmelerin olasılığının yüksek olduğuna dair daha olumlu tablo verebilecek olgulara de odaklanmak mümkündür.

Objektif olarak söylemek gerekirse, her iki olgu da var, fakat dün çok önemli bir olay yaşandı, Ermenistan ile Azerbaycan arasında esir değişimi gerçekleşti ve 31 Ermenistan askeri ile Dağlık Karabağ’dan bir asker, Azerbaycan tarafından Ermenistan’a iade edildi.

Karamsarlığa iten olgulara odaklanmak istemiyorum ve dünkü olayı, bundan sonra en azından deneyebileceğimiz ve çaba gösterebileceğimiz bir sıfır noktası olarak değerlendirmek istiyorum, böylece önümüzdeki dönemde tüm haberler, Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir barış anlaşması imzalanma olasılığının yüksek olmasıyla ilgili olsun, tersiyle ilgili değil”,- dedi Ermenistan Başbakanı.

Daha fazlasını göster
Back to top button