ANAEKONOMİSİYASET

Ermenistan, tüm sınır noktalarını açıyor

Ermenistan, Ermenistan-Azerbaycan ve Ermenistan-Türkiye sınırına 7 geçiş noktası kurmaya hazır

Ermenistan Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bakanı Gnel Sanosyan, denize kıyısı olmayan ülkeler bakanlar toplantısı çerçevesinde bir konuşma yaptı.

Bakan Sanosyan, bugünün küresel ekonomik ortamında, gelişmekte olan ülkelerin rolünün artmaya devam ettiğini, ekonomik ve sosyal güvenlik konularının gündemde olduğunu kaydetti.

Bu bağlamda Ermenistan, ülkenin mevcut koşullardaki imkânlarının net bir şekilde değerlendirilmesini, kaynakların hedeflenen yönlendirilmesini ve yönetimini ve dış etkilere dayanacak istikrarlı garantilerin oluşturulmasını gerektiren yeni bir ekonomik kalkınma gündemi geliştiriyor.

“Hükümet 2018’den bu yana Ermenistan’da yol inşaatı ve ulaşım altyapısının geliştirilmesi alanlarında büyük ölçekli çalışmalar yürütüyor.

Planlanan reformlarla yurt içi ve yurt dışı taşımacılığın büyümesine, yeni pazarların oluşmasına, iç ve dış ticaretin teşvik edilmesine ve dengeli bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak istikrarlı, erişilebilir ve güvenli bir altyapıya sahip olunması amaçlanıyor.

Denize kıyısı olmayan 32 gelişmekte olan ülkenin ekonomik büyümeyi teşvik etme, yoksulluğun üstesinden gelme ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlama hedeflerinde karşılaştıkları ortak zorlukların üstesinden, ancak gelişmiş ulaştırma altyapısı ve hizmetleri oluşturularak gelinebilir.

Viyana 2014-2024 on yıllık eylem planı ve 2015 Addis Ababa eylem planı, ulaşım altyapılarının geliştirilmesini, sınır geçiş süreçlerinin kolaylaştırılmasını ve denize kıyısı olmayan ülkelerin transit potansiyelinin artırılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

TRACECA, TIENT, Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru, Tek Kuşak Tek Yol ve benzeri uluslararası ticaret ve ulaştırma politikası kurallarını belirleyen uluslararası ticaret ve ekonomik entegrasyon anlaşmaları, bölge üye ülkeleri için geniş fırsatlar yaratmaktadır.

Ermenistan, Viyana programı doğrultusunda bir dizi büyük altyapı stratejik projesini başlatmış ve hâlihazırda uygulamaktadır.

Kuzey-Güney karayolunun inşası, ulaşım sisteminin geliştirilmesi açısından önceliğimizdir.

Ülkenin güneyini kuzeyine bağlayacak, komşu ülkelerle uluslararası standartlarda ulaşım iletişimi sağlayacaktır.

Seyahat süresi ve ulaşım maliyetleri önemli ölçüde azalacak, Karadeniz ve Basra Körfezi’ne ulaşım bağlantıları sağlanacaktır.

Yaklaşık 556 km olan mevcut yol, yeniden yapılanma sonucunda yaklaşık 461 km olacak ve seyahat süresi ve ulaşım maliyetleri önemli ölçüde azalacaktır.

Gürcistan sınırından İran sınırına yolculuk süresi 9-10 saat yerine 6 saat civarında olacak.

Mevcut ortalama hız saatte 60 km’den 80-90 km’ye çıkacak.

2018’den itibaren Ermenistan’ın karayolu ağının büyük oranda iyileştirilip modernize ettik, birçok yolu elden geçirip, yeniden inşa ettik (yılda yaklaşık 500 km yol onarılmaktadır), inşaat alanında reformlar uyguladık.

Bu yıl, Ermenistan’ı Gürcistan’a bağlayan stratejik yollardan biri olan 51 km’lik devletlerarası karayolu M6’nın (Vanadzor-Alaverdi-Gürcistan sınırı) modernizasyonu tamamlandı.

Geçiş noktalarının modernizasyonuna ve kapasitelerinin artırılmasına da büyük önem veriyoruz.

Böylece son yıllarda Gürcistan ile olan sınır geçiş noktalarımızın 3’ünü de modernize ettik, Ermenistan’ı Gürcistan’a bağlayan yeni Bagrataşen-Sadakhlo köprüsünün inşaatını tamamladık.

2024 yılından itibaren, İran İslam Cumhuriyeti ile olan geçiş noktasının modernizasyonu ve kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara başlanacak.

Projenin maliyeti yaklaşık 24 milyon euro olup, çalışmaların 2026 yılında tamamlanması planlanıyor.

Dört komşu ülkeden sadece ikisi ile açık sınırı bulunan Ermenistan için havacılık sektörü büyük önem taşıyor.

Kovid salgını sonrasında hava taşımacılığı alanında istikrarlı bir büyüme yaşanıyor.

2022 yılında havayoluyla taşınan yolcu sayısı, 2021 sonuçlarına göre %54 daha fazla olurken, 2023 yılının 10 aylık döneminde yolcu taşıma hacmi 2022 yılının aynı dönemine göre %55 artarak 4,7 milyon yolcu olarak gerçekleşti.

Bu göstergeler, aynı zamanda Ermenistan’da faaliyet gösteren yeni havayollarının yaratılmasına ve geliştirilmesine de katkıda bulunmuştur.

Ermenistan’da şu an itibariyle uluslararası yolcu taşımacılığı yapan 6 havayolu kayıtlı.

Denize çıkışı olmayan bir ülke olan Ermenistan, komşu ülkelerin limanlarını kullanmasına izin veren BM Deniz Hukuku Sözleşmesinin tam üyesidir.

Bu alanı düzenlemek için ticari denizcilik alanını düzenleyen, Ermeni bayrağı altında seyreden gemiler için yasal koşulların oluşturulmasına olanak sağlayacak bir yasa paketi geliştirdik.

Ermenistan, Ermenistan Cumhuriyeti ve bölge ülkelerinin geçiş potansiyelini artırmak, bölge ülkeleri arasında yeni bağlantılar oluşturmak, bölgede uzun vadeli ve istikrarlı bir barış tesis etmek amacıyla bölge ülkeleri arasında yeni bağlantılar kurmayı planlamaktadır.

Ülkemiz bu programla bölge ülkelerine kuzey-güney ve doğu-batı yönünde iletişimi sağlayacak tüm altyapıları inşa etmeye ve yenileştirmeye hazır olduğunu ifade ediyor.

Ermenistan, Ermenistan-Azerbaycan ve Ermenistan-Türkiye sınırlarında 7 karayolu altyapısı geçiş noktası konuşlandırmaya, Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki iletişimi sağlamak, demiryolu altyapısının 4 farklı bölümünü restore etmeye ve 4 Ermenistan-Azerbaycan ve 1 Ermenistan-Türkiye sınırında olmak üzere, 5 sınır geçiş noktası konuşlandırmaya hazırdır.

Barış Kavşağı’nın ilkeleri şunlardır:

Karayolları, demiryolları, hava yolları, boru hatları, kablolar ve enerji hatları da dâhil olmak üzere tüm altyapı, içinden geçtikleri ülkelerin egemenlik ve yargı yetkisi altında faaliyet gösterecektir.

Her ülke, kendi devlet daireleri aracılığıyla sınır ve gümrük kontrolünün yanı sıra insanların, malların ve araçların güvenli hareketini sağlar.

Tüm altyapılar hem devletlerarası hem de yurt içi ulaşım için kullanılabilir.

Ülkeler tüm altyapıları, karşılıklılık ve eşitlik esasına göre kullanacaktır.

Hükümetin temel direktiflerinden biri olan altyapı kalitesinin artırılması ihtiyacının vurgulanması da önemlidir ve bu konuda benimsediğimiz politika, modern teknolojiler yardımıyla altyapıların kalitesinin artırılması, yeni bilgi ve imkânların teşvik edilmesi ile kontrol mekanizmalarını genişletilmesi hedeflemektedir”,- dedi bakan.

Daha fazlasını göster
Back to top button