ANASİYASET

Azerbaycan’ın Artsakh’a ilişkin BM Uluslararası Adalet Divanı’na rapor sunması için verilen süre sona erdi

17 Kasım 2023’te Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı, Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı geçici tedbir uygulamasına ilişkin başvurusuna ilişkin kararını yayımladı.

Ermenistan, Bakü’nün “geriye kalan etnik Ermenileri Dağlık Karabağ’dan sürmeyi amaçlayan doğrudan veya dolaylı her türlü eylemden” kaçınmasını talep ederek Azerbaycan’a geçici tedbir uygulanması için başvuruda bulundu ve bir dizi başka talepte bulundu.

Mahkeme Başkanı şunları kaydetmişti: “Mahkeme, Azerbaycan’ın 19 Kasım’dan sonra yaşanan olaylar sırasında Dağlık Karabağ’ı terk eden kişilerin engelsiz ve güvenli bir şekilde geri dönüşünü sağlamakla yükümlü olduğu sonucuna varmıştır. İkincisi, 19 Eylül’den sonra Dağlık Karabağ’da kalan ve halen orada bulunanların, isterlerse oradan ayrılma imkânına sahip olmaları gerekir. Üçüncüsü, insanların Dağlık Karabağ’a engelsiz ve güvenli giriş çıkışlarının sağlanması.”

Mahkeme, Sözleşme’de öngörülen hakların ihlali konusunda geri dönüşü mümkün olmayan zararlara yol açma riskinin bulunduğunu, bu riskin mahkeme bu davada nihai karar vermeden önce acil olduğunu ve “Azerbaycan’ın bu kişilerin iadesini sağlamakla yükümlü olduğunu” değerlendirdi. İsteyenlere, ikamet ettikleri yerde tehditlerden uzak, güvenli bir şekilde yaşama olanağı da sağlanmaktadır.”

Uluslararası mahkeme ayrıca Azerbaycan’a, Bakü’nün mevzuatında yer alması gereken Dağlık Karabağ sakinlerinin mülkiyet haklarını doğrulayan belgeleri koruma ve imha etmeme yükümlülüğü verdi.

Karar, Azerbaycan’ın belirtilen yönlerde yürütülen çalışmalara ilişkin 8 hafta içinde mahkemeye rapor sunmasını zorunlu kıldı. Raporlama için 8 haftalık süre çoktan doldu.

Bu arada rapor, bu konudaki yorumlarını sunabilecek olan Ermenistan’a da gönderilecek.

Daha fazlasını göster
Back to top button