ANADÜNYASİYASETTOPLUM

COP29 oturumuna katılmama çağrısı

30’dan fazla Ermeni STK’sı, Azerbaycan’da düzenlenecek BM COP29 oturumuna katılmama çağrısında bulundu

Ermenistan’ın 30’dan fazla sivil toplum kuruluşu, sivil toplum temsilcilerinin Azerbaycan’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (“COP29”) Taraflar Konferansı’nın 29. oturumuna katılmamaları yönünde çağrıda bulunan bir bildiri yayınladı.

Açıklamada şunlar belirtiliyor:

“SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINI AZERBAYCAN’DA COP29’A KATILMAMAYA DAVET EDİN”

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı’nın (“COP29”) 29. oturumunun 11-24 Kasım 2024 tarihlerinde Azerbaycan’da yapılması planlanıyor.

СОР29, 2024’te Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (PACE) kararıyla, başta Dağlık Karabağ ablukası, askeri operasyonların organizasyonu ve Azerbaycan’da muhalif siyasetçilere ve bağımsız medyaya yönelik zulüm gibi, sürekli insan hakları ihlalleri olmak üzere çeşitli nedenlerle AKPM’den çıkarılan bir ülkede düzenlenecek.

İnsan Hakları Enstitüsü (IHR) ve Gazetecilerin Özgürlüğü ve Güvenliği Enstitüsü (IRFS) tarafından temsil edilen Azerbaycan Sürgünleri Sivil Koalisyonu (AZEX), Azerbaycan’daki durum ve ülkenin mevcut yetkililerinin ülkedeki COP-29 gibi büyük ölçekli bir olaydan siyasi kazanç elde etmesine izin verilmemesi için BM üye ülkelerini insan hakları ve demokrasi konusunda objektif bir değerlendirme yapmaya çağırıyor.

Azerbaycan’da bağımsız basına ve sivil topluma yönelik baskıların arka planına karşı, Aliyev hükümetinin saldırgan askeri gündemini destekleyen, yakın zamanda kurulan Önce Çevre koalisyonu gibi sahte “kamu” dernekleri oluşturuluyor.

Koalisyonun kurucularından biri, 2022-2023’teki Dağlık Karabağ kuşatmasına aktif olarak katılmış olan Amin Mamedov’dur.

Abluka nedeniyle yaklaşık 120.000 kişi temel ihtiyaçlardan, ısınma ve ilaçtan mahrum kaldı.

Sahte çevrecilerin yerini daha sonra ordu aldı.

Dağlık Karabağ’ın etnik Ermenileri zorla evlerinden tahliye edildi.

Dağlık Karabağ toprakları etnik temizliğe maruz kaldı.

Azerbaycan, büyük petrol şirketlerinin ve bazı siyasi liderlerin desteğiyle karbon bazlı yakıt üretimini artırıyor.

İklim riskleri ve çevreye verilen zarar da önemli ölçüde artıyor.

Abşeron yarımadasının toprakları petrol ve petrol ürünleri, berilyum, kurşun ve uranyumla kirlenmiştir.

Kirlenmiş alan 21,3 bin hektardır (TASIS 2009).

“Azer-Iod” LLC, Azerbaycan’ın Neftçal bölgesinin Mirgurbanlı ve Yeni Geshlag köylerine su sağlayan Mil Mugan sulama kanalına radyoaktif iyot yayıyor.

Bölge sakinleri şikâyette bulundu, ancak hükümet kontrolündeki basın, yalnızca şirketin çalışanlarıyla röportaj yaptı.

2023’te, Azerbaycan’ın Gedabek bölgesindeki Soyudlu köyünün sakinleri, Gyadaba altın ve gümüş madeninin işletilmesi sonucu ortaya çıkan atıklar için siyanür atık depolama sahasının inşasına karşı olduklarını ifade ettiler.

Kolluk kuvvetleri tarafından bölge sakinlerine cop, plastik mermi, biber ve göz yaşartıcı gaz kullanılarak şiddet uygulandı.

Soyudlu köyünün sakinlerini ve çevresini savunmak için hiçbir Azerbaycan örgütü öne çıkmadı.

Bağımsız sivil toplum kuruluşlarının ve özgür basının Bakü’deki COP 29’a katılımının güvenlik garantisi yoktur, 2024’te Azerbaycan’da İsviçre parlamento üyesi Nick Guger’da olduğu gibi Azerbaycan Merkez Seçim Komisyonu’nda akredite gözlemci statüsüne ve İsviçre diplomatik pasaportuna rağmen, cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında kaba bir şekilde Azerbaycan’dan zorla sınır dışı edilme, göz ardı edilemez.

COP29’a gidecek iklim aktivistlerinin güvenliğinden endişe duyuyoruz.

Azerbaycan’da sivil toplumun faaliyetlerinin oldukça sınırlı olduğunu ve önemli toplumsal konularda güvenli bir şekilde savunuculuk yapılamadığını biliyoruz.

Üyelerimiz zaten iklim müzakereleri sırasında ayrımcılığa maruz kalıyor, bu nedenle Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekreteryası COP29’da güvenliğe ve geniş ölçekli sivil toplum katılımına özel önem vermelidir.

Aşağıda imzası bulunan STK’lar, yetkili uluslararası kuruluş olan PACE’in Azerbaycan’a ilişkin tutumunu ve sivil toplumun Azerbaycan’daki insan hakları ihlallerine ilişkin uluslararası platformlarda yaptığı çok sayıda açıklamayı göz önünde bulundurarak, Azerbaycan’daki sahte çevre örgütlerinin ve koalisyonlarının bu yöndeki manipülatif girişimlerini reddediyoruz. Aliyev’in diktatörlük rejiminin, saldırgan siyasi gündemini dayatmak için, petrol lobisi COP29’un düzenlediği siyasi gösteriye sivil toplumu katılmamaya çağırıyoruz.

Duyuru katılıma açıktır.

1. “EkoLur” bilgilendirme STK’sı

2. “Topluluk fikir birliği eğitim ve destek merkezi” STK’sı

3. “Ekolojik Kamu Birliği” STK’sı

4. “Dalma-Sona” çevre vakfı

5. Helsinki Sivil Meclisi Vanadzor ofisi

6. Uluslararası Şeffaflık Yolsuzlukla Mücadele Merkezi

7. “Helsinki Derneği” İnsan Hakları STK’sı

8. “Yeşil Ermenistan” Çevre STK’sı

9. “Ekolojik Hukuk” STK’sı

10. “İnsan Hakları Araştırma Merkezi” STK’sı

11. “Geleceğe Yönelik Gelişim Merkezi” STK’sı

12. “Ermenistan Ormanları” STK’sı

13. “Ermeni Çevre Cephesi” Gönüllü Girişimi

14. “Khazer” ekolojik ve kültürel STK’sı

15. “Adil Demokrasi” STK’sı

16. “Pembe” insan hakları STK’sı

17. “Barış Diyaloğu” STK’sı

18. “Kadın Kaynak Merkezi” STK’sı

19. “Başarılı Kadın” STK’sı

20. “Kamu Denetimi” insan hakları STK’sı

21. “Beyaz Helsinki Grubu” STK’sı

22. “Yeni Ufuklar” STK’sı

23. “Yeşil Değişim” STK’sı

24. “Martuni Kadın Topluluğu Konseyi” STK’sı

25. Goris Basın Kulübü

26. Kamu Gazeteciliği Kulübü

27. “Sinemart” gençlik STK’sı

28. “Sivil Gençlik Merkezi” STK’sı

29. Kimyasal Güvenlik Koalisyonu

30. Hakların Geliştirilmesi ve Korunması Fonu

31. “Eşit Haklar İçin Eğitim Merkezi” STK’sı

32. “EcoLur” bilgi STK’sı

Daha fazlasını göster
Back to top button