ANASİYASET

Öcalan’ın kitabı Ermenice ile

Öcalan, Kürt halkının özgürlüğünün sembolüdür

Abdullah Öcalan’ın “Demokratik Medeniyet Manifestosu”. “Maskeli Tanrılar ve Maskeli Krallar Çağı” kitabının sunumu Erivan’da gerçekleşti.

Kürt Yazarlar Birliği üyesi şair Sayran Caladi, açılış konuşmasında, Abdullah Öcalan’ın kitabının, Kürtlerin liderinin hayatı ve devrim faaliyetlerini dikkatle anlattığını, birçok olumlu görüşler topladığını ve bu eserin büyük ilgi gördüğünü belirtti.

“Kitabın yayınlanması, İmralı hapishanesinde izole edilmiş ve zor koşullar altında olan kişiye duyulan derin saygının, şükran göstergesidir.

Bu çalışma sadece Kürt milletine değil, tüm insanlığa yöneliktir, çünkü liderimizin derin felsefi düşünceleri büyük bir devrim yapabilir, bizi müreffeh bir döneme taşıyabilir.

Kitap, Öcalan’ın özgür bir geleceğe doğru attığı ilk adımları özetlemektedir.

Kitapta Kürt İşçi Partisi’ni nasıl kurduğu ve her savaşçının nasıl mükemmel bir eğitim alması gerektiği anlatılıyor.

Öcalan, bugün de geçerliliğini kaybetmemiş birçok önemli konuya değinmektedir”,- diyen şaire göre kitabı okumak, birçok ilginç olayla ve gizliliği kaldırılmış olgularla tanışma, Türk yetkililerin bugünlerde milyonlarla sayılan Kürt halkını nasıl yok etmek istediğini öğrenme fırsatı verecektir.

“Önderimize işkence ederek ve özgürlüğünü elinden alarak, hiçbir zaman diz çökmeyecek olan eski bir milleti susturmaya çalışıyorlar, fakat Apo’nun derin ideolojik çağrısı, insan haklarımız ve vatanımızın kurtuluşu için mücadeleye devam etmemiz için yeterlidir.

İnsanlık, kardeşlik, hakikat ve vatan uğruna mücadele etmek yanlış mıdır, özgürlüğün sesini yükseltmek isteyen bir millet için yanlış mıdır?

Öcalan, Kürt halkına yeni bir hayat verdi ve onları parlak fikirlerle aydınlattı.

Dolayısıyla bu kitap, onun yumuşak ruhunun, insanlığının ve cesur, özgürlükçü bir devrimci şahsiyetin olumlu niteliklerinin bir kanıtıdır”,- dedi Caladi.

Ermenistan Kürt Ulusal Konseyi Başkanı, Ermenistan Milletvekili Knyaz Hasanov ise, Abdullah Öcalan’ın uzun süredir fikirleriyle, Kürt devrimci hareketine liderlik etme yeteneğiyle ve Kürt devrim hareketine liderlik etme misyonuyla, tüm dünya tarafından tanındığını kaydetti.

“Halkımızın iradesini dile getiriyor ve bu kitapta geleceğe dair görüş ve düşüncelerini yazıyor.

Bu arada, aslında bir komplonun sonucu olan tutuklanmasının ayrıntıları da dâhil olmak üzere, pek çok ilginç olaya değinmektedir.

Henüz öğrenciyken, Türkiye’de yaşayan 25 milyon Kürt’ün yetkililer tarafından giderek baskı altına alındığını, Kürtçe dilinin yasaklandığını, Kürtlerin hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığını gören Öcalan, Kürt İşçi Partisi’ni kurdu.

Hukuk Fakültesi öğrencisiyken eğitimli ve zeki insanları kendine çekiyordu.

Liderinin ideolojisine bağlı olarak Kürt halkının partisini takip etme arzusu arttı, yüz binlerce insan o güce katıldı.

Çünkü Öcalan’ın ideolojisi sadece Kürt milletiyle değil, aynı zamanda özgürlükçü halklarla da ilgilidir”,- dedi Hasanov.

“İmralı hapishanesinde yazılan bu büyük ölçekli eser bir nevi yol gösterici olmanın yanı sıra tarihi değere de sahiptir.

Öcalan, Kürt halkının özgürlüğünün simgesidir ve onu tutuklayarak onun önderlik ettiği kurtuluş mücadelesini durdurabileceklerini sananlar büyük yanılgı içindedir”,- diyen Hasanov, Kürtlerin liderinin, eserinde Ermeni halkına da açık mesajlar verdiğini, özellikle üçüncü ciltte Jön Türkler tarafından gerçekleştirilen Ermeni Soykırımı’na dikkatle değindiğini bildirdi.

Hasanov, Ermeni kamu radyosunun Kürtçe yayınlarının yıllardır Türkiye’de yaşayan Kürtler tarafından büyük ilgiyle dinlendiğini, Ermeni radyosunun aslında onların ana dilini uyandırdığını da belirtti.

“Kürdistan Komitesi” örgütünün eş başkanı Slo Drboyan da, Abdullah Öcalan’ın tüm Ortadoğu’nun en ünlü ideolojik liderlerinden biri olduğunu söyledi.

“Mezopotamya’da peygamberlerden bu yana bu kadar kapsamlı bir hareketi organize edebilen, çeşitli sorunlara uygun çözümler önerebilen bir lider görülmemiştir.

Elli yıldan fazla bir süre boyunca onun ideolojisini takip eden insanlar, işgalcilerin ve sömürgecilerin araçları olan aşırı milliyetçilik ve dindarlıktan kaçınarak düşünce tarzlarını değiştirdiler, giderek daha demokratikleştiler.

Ermenistan’da yaşayan Kürtler de bu kitabı okurlarsa mutlaka sayfalarında kendilerini bulacaklar, kimlikleri ve tarihleriyle iletişim kuracaklar”,- dedi Drboyan.

Abdullah Öcalan’ın beş ciltten oluşan hacimli eseri, yedi dile çevrilerek birçok ülkede yayımlandı.

İlk cildi 2004 yılında Türkçe olarak basılan eserin bugün Ermenice olarak okuyucularıyla buluşması sağlanıyor.

Diğer dört cildin de Ermenistan’da basılması planlanıyor.

Daha fazlasını göster
Back to top button