ANASİYASET

AB, çeşitli siyasi araçlarla Ermenistan’ın güvenlik istikrarı için aktif adımlar atıyor

Ermenistan’ın Avrupa Birliği ile ilişkilerinin yakınlaşması büyük önem taşımaktadır, çünkü AB, Ermenistan’ın işbirliğinin uzun bir geçmişe sahip olduğu merkezdir ve son zamanlarda karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler çeşitli koşullar nedeniyle derinleşmektedir.

Siyaset bilimci Emil Ordukhanyan, “Armenpress” ile yaptığı röportajda, Ermenistan ile Avrupa Birliği arasında her geçen gün gelişen çok katmanlı ilişkilere değinerek bu görüşünü dile getirdi.

“Birincisi, Ermenistan’da son altı yılda demokratik standartların artması, bu da Avrupa Birliği’nin ülkemizi demokratik bir devlet olarak görmesine olanak tanıyor ve bu da daha sonra ortak siyasi ve ekonomik gündemleri büyük bir başarıyla paylaşabiliyor. İkinci faktör ise 2020 savaşı sonrasında AB tarafından farklı düzey ve düzeylerde belirleniyor. İster yargı organlarının çalışmaları olsun, ister siyasi açıklamalar olsun, gösterilen destek ve arabuluculuk çabaları ile Ermenistan-Azerbaycan ihtilafının tarafların egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerine saygı gösterilerek çözümlenmesi amaçlanmaktadır. Başka bir deyişle AB, Ermenistan’ı toprak bütünlüğüne saygı göstererek egemen bir devlet olarak tanıdığını gösterdi.” dile getirdi.

Söylenenleri doğrulamak için, uzun süredir en iyi şekilde çalışan ve genişleme perspektifine sahip olan, ortak değerlerin ve gündemin olduğunu gösteren Avrupa gözlem misyonunun Ermenistan’daki faaliyetine değinmekte fayda olduğunu sözlerine ekledi. Geniş anlamda Ermenistan’ın güvenlik sorunlarını aktaran ve AB’nin bu sorunların çözümünde ülkemize destek verme taahhüdünü veren ortam da budur.

“Burada sadece yumuşak araçlar kullanılıyor, sert söylemler yok ve aynı zamanda üzerinde anlaşmaya varılan bir gündem var. 5 Nisan’da yapılacak üçlü toplantı, resmi olarak siyaset çeşitlendirmesinin yanı sıra, Ermenistan’a ekonomik çeşitlilik fırsatı da verecek. AB’nin kurucu ülkelerinden biri olan Fransa, halihazırda silah sağlayarak Ermenistan’ın savunmasının çeşitlendirilmesinde aktif rol alıyor. Avrupa Birliği’nin çeşitli siyasi araçlarla Ermenistan’ın güvenlik istikrarı için kademeli olarak etkili adımlar attığını anlamak çok önemli bir önkoşuldur. İlişkimiz yakınlaştıkça karşılıklı taahhütler çok daha gerçekçi hale geliyor.”

Siyaset bilimci, “Ermenistan’ın egemen siyasi kararları, dostane ilişkilere sahip olduğumuz, çok önemli bir stratejik sınırımız olan ve ekonomik işbirliğini geliştirdiğimiz İran İslam Cumhuriyeti dahil hiçbir devlete yönelik değildir. Ermenistan’da ekonomik kalkınmasını ve çeşitlenmesini sadece Batı ile değil aynı zamanda Doğu ile de şartlandırıyor. Bu, İran’ın da kilit rol oynadığı Hindistan’la ilgili büyük projeyle kanıtlanıyor. Ermenistan’ın hiçbir adımı üçüncü bir ülkeye yönelik değil, İran’ın da anlayışla yaklaştığını düşünüyorum. Ermenistan’ın bu yola gitmesi halinde, komşu ülkeye de kendi altyapılarıyla Hindistan-İran-Ermenistan veya Basra Körfezi-Karadeniz lojistik rotalarını başlatması mümkün olacak, kapılarını da açmış olacak.” dedi.

Ermenistan ile AB arasındaki ekonomik etkileşim umutlarından bahseden uzman, Ermenistan’ın AEB üyesi olmasına rağmen on bir yıldır ekonomimizin ortak ülkelerin ekonomilerine, mevcut standartlara ve gerekliliklere uyarlandığını belirtti.

“Ermeni işadamları rekabetçi olabilmek için ürünlerinin kalitesini AEB standartlarına uydurup yerel pazarlarda satmaya çalıştılar ama şu anda Avrupa pazarlarında da Ermeni markaları var.” dedi.

“Ekonomiyi bir iki günde çeşitlendirmek mümkün olmadığına göre bu nedenle Avrupalı taraf, Ermenistan’ın ekonomik üretim potansiyelini artırmaya yardımcı olmalı, kalite gereksinimlerine uygun hale getirmeli, böylece ürünlerimiz batı pazarlarında da belirli bir rekabet gücüne sahip olmalıdır. Ermenistan’ın kararlılıkla güvenlik çeşitlendirmesi yolunu izlediğini, dolayısıyla ikinci adımla aslında ekonomik çeşitlendirmeyi hayata geçirdiğini gördük. Bu anlamda 5 Nisan’daki üçlü açıklamanın ekonomik bileşeni de olacak herhalde. Her şey bugün rehberlik ettiğimiz senaryo ve mantığa göre giderse, pazarımızı karşılıklı olarak kabul edilebilir ve tanınabilir standartlara hizalayarak birkaç yıl içinde ekonomik çeşitlendirme mümkün olabilir.” şeklinde konuştu.

Ordukhanyan’a göre, AB ülkeleriyle vize serbestisi konusu çok önemli, ancak Azerbaycan’la çözülmemiş bir anlaşmazlığın varlığı nedeniyle burada sorunlar var ve bu da büyük olasılıkla AB’nin istikrarlı, gelişmiş ülkelerine göç potansiyeli yaratıyor.

“Avrupa Birliği’nin, söz konusu çatışmanın karşılıklı olarak tanınan ve kabul edilebilir ilkelerle çok hızlı bir şekilde çözülmesiyle ilgilenmesinin nedeni budur. Olası bir barış anlaşmasının imzalanmasının ardından Ermeni vatandaşlara yönelik vizelerin serbestleştirilmesi çok daha gerçekçi hale gelecektir.” sözlerine ekledi.

Daha fazlasını göster
Back to top button