ANASİYASETTOPLUM

BM’den değerlendirme süreci

BM, afet bölgesindeki hasar, kayıp ve ihtiyaçların değerlendirilmesi amacıyla çok sektörlü birincil ihtiyaçların hızlı bir şekilde değerlendirilmesi sürecini başlattı

26 Mayıs’ta Lori ve Tavuş bölgelerinde meydana gelen sel felaketinin sonuçlarının ortadan kaldırılması ve uluslararası yardım sağlanmasına ilişkin Ermenistan Cumhuriyeti’nin uluslararası talebine yanıt veren BM, Çok Sektörlü Birincil Acil İhtiyaç Analizi (MIRA) ve Afet İhtiyaç Analizi (PDNA) süreçlerini başlattı.

BM Ermenistan Ofisi uzmanlarının katılımıyla araştırma grubu, olayla ilgili hızlı bir değerlendirme yapmak amacıyla olay yerinde afet sonrası ihtiyaçlar ve veri toplanması çalışma yürüttü.

Ekip, İçişleri Bakanlığı ekibiyle birlikte, afet sonrası derinlemesine ihtiyaçlara hazırlık amacıyla birincil ihtiyaç değerlendirmesinin ilk aşamasını mümkün olan en kısa sürede tamamlamak için yerel yönetimler ve halkla birlikte çalışarak etkilenen bölgelerde araştırmalar gerçekleştirdi.

Temel İhtiyaçların Çok Sektörlü Hızlı Değerlendirmesi sürecinin bir parçası olarak, birincil ve ikincil veri analizi gerçekleştirildi. Köylerde değerlendirmeler yapıldı, etkilenen nüfus ve altyapıya ilişkin bilgiler netleştirildi.

Bunun sonucunda stratejik insani öncelikler belirlendi.

Afet bölgesinin yerleşim yerlerinde, oluşan hasar seviyeleri belirlendi, gıda güvenliği, sağlık, su kaynakları, sıhhi ve hijyenik koşullar, eğitim, koruma alanlarındaki ihtiyaçlar belirlendi, olası ve acil riskler değerlendirildi.

Proje kapsamında ayrıca sosyal ve psikolojik destek ile ilgili ihtiyaçların giderilmesi, çöplerin, su kütlelerinin ve atık yönetimi faaliyetlerinin derhal ve sistematik bir şekilde ortadan kaldırılması, acil restorasyona yönelik bir planın geliştirilmesi ve hasar gören kanalizasyon sistemi ve etkilenen yerleşimlerin içme suyu temininin sağlanması da planlanıyor.

Daha fazlasını göster
Back to top button