ANASİYASET

Sevr Antlaşması

Sevr Antlaşması hangi durumda uygulanabilir? Manoyan’ın bakış açısı

Sevr Antlaşması’nın 100. yıldönümü arifesinde, EDF Bürosu Ermeni Davası ve Siyasi İşler Dairesi başkanı Kiro Manoyan, “Sputnik Ermenistan’a” antlaşmanın yeniden gözden geçirilmesi ve uygulanması perspektifi hakkında konuştu.

Manoyan. “Şu anda Sevr Antlaşması’nın uygulanması olası değildir.”

Kiro Manoyan, Sevr Antlaşması’nın gözden geçirileceği görüşünü paylaşmamanın haricinde, kimsenin buna girişmemiş olduğuna emin olmakla birlikte, uygulama konusunun ise tamamen farklı bir mesele olup, Sevr Antlaşması’nda bulunan maddelerden Suriye, Mısır, Lübnan ve Suudi Arabistan’ın yetkileri ve nihai bağımsızlığının çoktan hayata geçirilmiş olduğunu belirtmektedir.

“Sevr Antlaşması ile uygulanmayanlar Ermenistan ve Kürdistan’ı ilgilendiriyor. Lozan Antlaşması da değiştirildi, ancak bu antlaşmada Ermenistan’dan bahsedilmiyor.

Müttefiklerin bir zamanlar ABD Başkanı’na Ermenistan-Türkiye sınırının hakemliği için bir başvuru göndermiş olmalarına rağmen, Sevr Antlaşması’nın uygulanması şu anda olası değildir.

EDF Bürosu Ermeni Davası ve Siyasi İşler Dairesi başkanı, ” Türkiye de, Sevr Antlaşması’nın 89. maddesine göre ABD başkanına başvurup, bu tahkim kararıyla Ermenistan’a bırakılacak topraklardan feragat edeceğini bildirmiştir”, demektedir.

Manoyan’a göre, Türkiye bu bölgeler üzerinde sürdürdüğü egemenliğini kendiliğinden  bırakmayacaktır.

Ona göre, Türkiye dağıldığında (bu konuda Manoyan şüphe duymamaktadır), Sevr Paktı’nı doğrudan hayata geçirme imkânı olacaktır, tabii diğer taraftan Ermenistan, ABD Başkanı’nın tahkim kararıyla kendisine ait olanı alabilecek güce sahip olması durumunda.

Kiro Manoyan’a göre, bu hak tahkim kararıyla belirlenmiş olup, sıra bu hakkın hayata geçirilmesindedir.

“Bugün Ermenistan hükümetinde kim bulunursa bulunsun, öncelikle Ermenistan devletinin yapması gereken şey budur.

Ermenistan, yasal açıdan hakkından hiçbir zaman feragat etmemelidir.

Ermenistan-Türkiye protokolleri bu şekilde yorumlanabilirdi, ancak ülkemizin bu protokolleri nihayetinde geçersiz ilan etmesi iyi oldu.

Ermenistan, Ermenistan-Türkiye yasal sınırının bu tahkim kararı olduğunu dünyaya sürekli olarak hatırlatmalıdır ve özellikle Türkiye’nin, Ermenistan’dan tam tersini almaya çalıştığı için mevcut hükümetin bunu yapması çok iyi olacaktır”,- demektedir ve sözlerini şöyle sürdürmektedir Manoyan:

Türkiye’nin, Ermenistan’ın1991’de yeniden bağımsızlığını elde etmesinden bu yana, Ermenistan’la diplomatik ilişkiler kurmak için üç ön şart ileri sürmüş olduğunu hatırlatmaktadır. Bunlardan biri, Ermenistan’ın tahkim kararı ile kendisine verilmiş olan haktan feragat etmesidir. Ermenistan sürekli olarak hakkını aramadığı durumda, uluslararası arena, Ermenistan’ı bu hakkından vazgeçmiş olarak kabul edecektir.

Daha fazlasını göster
Back to top button