ANATOPLUM

Ruslar Karabağ savaşı hakkında ne düşünüyor?

Tüm Rusya Kamuoyu Merkezi, Karabağ’daki olaylara ilişkin Rusların görüşlerini sundu.

Merkezin resmi internet sitesine göre, Rusların %72’si Karabağ’daki olayları %19’u yakından takip ediyor.

Çoğunlukla (%39) 60 yaşın üzerindeki insanlar. Esas olarak 18-24 ve 25-34 yaşındakilerdir (sırasıyla %44 ve %51). %26’sı bölgeyle hiç ilgilenmiyor.

Katılımcıların %81’i çatışmaların sona erdiğinin duyurulmasına olumlu bakmaktadır.

Bunlar çoğunlukla büyük yaştaki neslin temsilcileridir – 45-59 yaş (%88) ve 60 yaşın üzerindeki insanlar (%94).

Ruslara göre, Rusya çatışmanın çözümünde kilit rol oynadı.

Ankete katılanların %64’ü öyle düşünüyor, çoğunlukla 60 yaşın üzerinde ve 45-59 yaş arası insanlar (%77). Yanıt verenlerin %16’sı Rusya’nın rolünün ikincil olduğunu düşünüyor: çoğunlukla gençler %35’i 18-24, %28’i 25-34 yaş arasındadır.

Karabağ’ın geleceği sorulduğunda, %39 savaş olmayacağını söyledi.

Bu genellikle 60 yaşın üzerindeki kişilerin (%46) görüşüdür. Katılımcıların %31’i savaşın yeniden başlayacağını düşünürken, yakın gelecekte olmayacağını, %12’si çatışmaların yakında yeniden başlayacağını düşünüyor.

Daha fazlasını göster
Back to top button