ANASİYASET

Daha büyük bir projenin parçası

Moskova’dan görünüm

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki son eylemleri, daha büyük bir projenin parçası.

Bakü’de tansiyonun yükselmesiyle Ermeni meselesini nihayet kapatmaya, üstelik Türkiye ile doğrudan kara bağlantısı kurarak Turan’ı ilerletmeye çalışıyorlar.

Karadeniz-Hazar Bölgesi Siyasi ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü müdürü, Rusya Bilimler Akademisi kıdemli araştırmacısı Türkolog Victor Nadein-Raevsky,

“Bu tür hedeflerin arka planına karşı, Azerbaycan doğal olarak Karabağ sorununun çözümü için ilkesel hükümler elde etmek amacıyla çaba gösteriyor.

Bu arka plana karşı, Erivan’ın barış dönemi hakkındaki tezleri, en hafif tabirle, pek gerçekçi değil.

Üstelik bugün dünyada bu tür meselelerin askeri yollarla çözüldüğünü görüyoruz.

Bu arka plana karşı Ermenistan’ın pozisyonu zayıf görünüyor”,- dedi araştırmacı.

Uzmana göre, Ukrayna’daki oldukça karmaşık durum, şimdi Tayvan çevresinde, Orta Doğu, Avrupa ve tabii ki Güney Kafkasya’nın en sorunlu ve karmaşık bölgelerine yansıyıp, bu bölgelerdeki jeopolitik etkilere yüksek dinamikler kazandırmaktadır.

Bu genel “askeri” arka plana karşı, Nadein-Raevsky, Ankara’nın politikasının Moskova tarafından neredeyse sürekli müzakereler yoluyla az çok başarılı bir şekilde yönetilmesini bir başarı olarak görüyor.

Onun değerlendirmesine göre, sorunları çözmenin küresel “askeri” aşaması karşısında değişen dünyada, yeni pozisyonlar için mevcut arayışların arka planına karşı Bakü, uzun süredir uygulanmasına yönelik planlarını ilerletmek için Ankara ile temas halinde çalışıyor.

“Burada hatırlatmak gerekli ki, bu projenin uygulanmasına giden yolda engel olan her zaman Ermenistan’dır.

Türkiye ve Azerbaycan, 44 günlük savaş sonrasında ortaya çıkan istisnai fırsatları kullanmaya çalışıyor.

Bakü’nün Ermenistan ile ilişkilerdeki uzlaşmazlığı bundan ve elbette her şeyden önce Türkiye’nin desteğinden kaynaklanmaktadır.

Bu da Azerbaycan ile ortak, geniş kapsamlı planlarla güçlenmektedir”,- diye özetledi Türkolog.

Daha fazlasını göster
Back to top button