ANASİYASET

Savaş bekleniyor

Uluslararası kriz grubu, Ermenistan ile Azerbaycan arasında yeni bir savaşın olası olduğunu düşünüyor

Uluslararası Kriz Grubu, Ermenistan-Azerbaycan ilişkileri, bölgedeki yeni AB gözlem misyonu, Laçin Koridoru ablukası ve olası yeni bir Ermenistan-Azerbaycan savaşı öngörüsü hakkında yeni bir rapor yayınladı.

AB gözlem misyonunun bölgeye yaptığı ziyaret kapsamında “Yeni bir Ermenistan-Azerbaycan Savaşı Bekleniyor” raporu yayınlandı.

Bölgedeki durumu açıklayan ve vakaların gelişiminin kronolojisini ve bağlamını veren rapor şu sonuca varıyor: “Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki ve Ermenistan topraklarındaki Eylül çatışmaları, çatışmaların yeniden başlaması riskini artırdı.

Bu durum, Güney Kafkasya’da yeni bir savaşa yol açarsa, her iki ülke de insani, mali ve siyasi kayıplara uğrayacak, bölgesel istikrar zarar görecek.

Savaş kısa sürse dahi, yeni çatışma halka sefaletten başka bir şey getirmeyecek ve Rusya’nın Ukrayna’daki eylemleri nedeniyle zaten oldukça kasvetli olan Avrasya’daki siyasi iklimi daha da kötüleştirecek.

Ancak Rusya ile Batı arasında derinleşen kriz nedeniyle müzakerelerin sekteye uğraması ve diplomasinin karmaşıklaşması nedeniyle, çatışan tarafların komşuları, çatışmaların yeniden alevlenme riskini kontrol altına almak için ekstra çaba ve enerji harcamalıdır.

23 Ocak’ta iki yıllık AB misyonunun duyurulması, cesur ve memnuniyetle karşılanan bir adımdı.

Ermenistan’ın Rusya ile ittifakı ve enerji kaynaklarının kıta genelinde yüksek talep gördüğü bir dönemde Azerbaycan’ı yabancılaştırmanın uygunsuzluğu göz önüne alındığında, üye devletler arasında bir fikir birliği oluşturmak Brüksel’de biraz manevra yapmayı gerektirdi.

Yine de maliyetler ve riskler yönetilebilir ve yapmaya değer görünüyor.

AB misyonu, Eylül çatışmalarının tekrarlanma veya tırmanma riskini en aza indirmek için en iyi şans gibi görünüyor.

Şimdi Brüksel ve ortakları verdikleri taahhüdü yerine getirmelidir.

AB’nin, Bakü’yü ikna etmek ve sınırın Azerbaycan tarafına da gözlemci yerleştirmek amacıyla izin almak için, mümkün olan her yolu denemesi gerekecek.

AB gözlemcilerinin ve Rus personelinin çalıştığı yerlerde de, Rus sınır muhafızlarıyla daha yakın çalışma düzenlemeleri yapılmalıdır.

Son olarak, AB misyonu, hem iki taraf arasında, hem de sınır boyunca iletişim ve işbirliğini teşvik etmek için gerekli görev ve kaynaklara sahip olmalıdır.

Moskova bu misyonu iyi karşılamayabilir, ancak Güney Kafkasya’daki çıkarları, en azından çatışma önleme açısından Brüksel’inkilerle örtüşüyor.

Kremlin, misyonu bir fırsat olarak görmeli ve işini yapmasına barışçıl bir şekilde yardım etmelidir.

Rusya, Ukrayna savaşıyla meşgul olduğu için AB, son iki yılda Ermenistan ile Azerbaycan arasında arabuluculukta önemli bir rol üstlendi.

Güney Kafkasya’nın istikrara kavuşturulması, enerji sorunlarının aşılması, Azerbaycan ile ticaret ve ayrıca Rusya’nın, kendisi sınırları yakınında başka bir savaş istemediği için, stratejik olarak da dâhil olmak üzere ekonomik karlılığa katkıda bulunacaktır.

Ancak taraflar arasında yeni çatışmalar olursa, bu diplomatik çabalar boşa çıkacaktır.

Brüksel, 23 Ocak’ta iki yıllık bir izleme misyonu ilan ederek, tarafları çatışmanın dışında tutmada yeni ve belirleyici bir rol üstlenecek siyasi iradeye sahip olduğunu gösterdi.

Şimdi bu göreve, başarılı olmasını sağlayacak yetki, diplomatik destek ve kaynakları sağlaması gerekiyor.”

Daha fazlasını göster
Back to top button